عمومی

منبع مقاله درباره Anglais :، past، watching، telephone

commençant par « when » ou « while » pour expliquer la différence entre le past simple et le past continuous.14
Ex :
Anglais : While I was watching TV, the telephone rang.
Français: Alors que je regardais la télé, le téléphone retentit.
Équivalent à :
Anglais : When the telephone rang, I was watching TV.
Français : Quand

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *