عمومی

منبع تحقیق با موضوع the، a، appropriate، of

using a process genre approach, whereby students are confronted with a situation, which in turn influences them to address the situation using a particular genre of writing. The students, with the help of their teacher and appropriate texts, must deal with the situation in the appropriate way.
The last few years have

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *