عمومی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنی داری، تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل آماری، یکسان سازی

این مقادیر RMS برحسب مقادیر به دست آمده از حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی یکسان سازی شدند.
۳-۱۰- تجزیه و تحلیل آماری
جهت تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از روش آنالیز واریانس با اندازهگیریهای تکراری (Repeat Measures) استفاده شد. تجزیه و تحلیلهای ذکر شده با نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ اجرا شدند که سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *