دانلود تحقیق با موضوع 
کاهش اضطراب، ورزشکاران

دانلود تحقیق با موضوع کاهش اضطراب، ورزشکاران

بر خود انگاره،کاهش اضطراب،رشد عضلانی و عملکرد عصبی-عضلانی پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که آزمود‌هایی که از ترکیب هر دو استفاده کرده بودند،پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نسبت به آزمود‌هایی داشتند که فقط به تمرین ذهنی پرداختند.کرنز (۱۹۸۴)،پرسمن(۱۹۷۹)از تکنیک‌های هیپنوتیزم برای تسهیل کنترل اضطراب ورزشکاران در سطوح مختلف مهارتی استفاده

Share