علمی-آموزشی

سازمان برنامه محله ­ای برای خانواده­ ها

همه نقاط تهران دارای ویژگی­هایی است که بسیاری از مردم آن منطقه را به نام آن ویژگی می­شناسند…. همه نقاط تهران دارای ویژگی­هایی است که بسیاری از مردم آن منطقه را به نام آن ویژگی می­شناسند. به عنوان مثال آریاشهر یا فلکه دوم صادقیه به مراکز تجاری معروف شده و همه به محض نام بردن […]

اخبار

پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : روابط اجتماعی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ریچاردز،۱۸:۲۰۰۳) .ام وی برگمن (۱۹۸۵) به بحث در مورد زنان مجردی می پردازد که در اواخر سال‌های باروری خود به درمان رو می‌آورند. او اعتقاد دارد که تاریخ آنان از فرضیه اولیه نقش مادری در ارتباط با مادران خودشان آن‌ها را در خصوص […]

اخبار

پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : انزوای اجتماعی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ط اجتماعی دارند. همچنین، سطح روابط اجتماعی به نوبه خود، تأثیر مؤثر و کاهنده ای بر احساس تنهایی و احساس عجز نشان می دهد. ۲-۳ تحقیقات خارجیفارم (۲۰۱۳)، تحقیقی با عنوان «تجرد، تمایلات جنسی و رویای ازدواج»، انجام داده است. این پژوهش به […]

اخبار

منبع مقاله درباره رضایتمندی زناشویی

می شود. ( برنشتاین، برنشتاین، ۱۹۹۸، ترجمه، پور عابدینی نائیینی ،۱۳۸۰). شخصیت :یکی دیگر از از عوامل مؤثر بر رضایت مندی زناشویی شخصیت زوجین است. بطور کلی درمورد شخصیت افراد و نظریه پردازان مختلف به انواع متفاوتی از شخصیت اشاره می کند. از جمله یونگ افراد را به دو گروه برونگرا و درونگرا تقسیم می […]

اخبار

منابع پایان نامه درمورد مسئولیت پذیری

پخش آهنگ دانشآموزان شروع به دور زدن میکنند و با قطع آهنگ دانشآموزان روی صندلیها مینشینند و بقیه به بازی ادامه میدهند، در هر بار نشستن یک گروه چهار نفره تشکیل میشود. بعد از تعیین گروه ها هرگروه درجای خود به دور میز نشسته و به توضیحات آموزشگر توجه نمودند. بازی به این شکل بود […]

اخبار

منبع مقاله درباره رضایت زناشویی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  واقع هم پدر و هم مادر از عوامل رشد و اجتماعی شده کودک هستند. نقش هایی که این دو باید ایفا کنند، متفاوت است. اما در عین حال مکمل یکدیگر نیز هستند. تاکلوت بارسنز در مطالعه نقش های اصلی خانواده هسته ای بر […]

اخبار

مقاله درمورد اعتماد سازمانی

۸ :۱۲۰). حجم نمونه کارکنان با بهره گرفتن از جدول برآورد نمونه از جامعه کرجسی و مورگان (نادری و سیف نراقی، ۱۳۹۰: ۲۱۶) تعداد ۲۶۰ نفر میباشد. برای انتخاب نمونهی تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. و به طور کلی ۱۹۵ نفرکارمند مرد و ۶۵ نفر کارمند زن به عنوان نمونه انتخاب […]

اخبار

منبع مقاله درباره رضایت زناشویی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ترین ستون سلامت روانی در خانواده است که از عامل های گوناگون مانند وضع مالی، سن ازدواج، وضع کاری و … اثر می پذیرد (سینها و مکرجی ، ۱۹۹۰)رضایت زناشویی یک حالت روحی است که مزایا و هزینه های ادراک شده فرد را […]

اخبار

منبع مقاله درباره مهارت حل مساله-دانلود متن کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  کمال گرایی، جنسیت، نژاد و زمینه اجتماعی است .که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد. که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد (دی زوریلاونزو، ۲۰۰۴) .۲-۳۲-۱ عوامل ژنتیکی:امروز هیچ تحقیقی نیست که مستقیماً نقش عوامل ژنتیکی را در حل مساله اجتماعی […]

اخبار

منابع پایان نامه درمورد روش تحقیق ترکیبی

استفاده میکند. مفهوم روش های مختلف ترکیبی شاید ریشه در کار کمپل و فیسک (۱۹۵۹) داشته باشد که از روش های چندگانه برای مطالعه روایی خصیصههای روانشناسانه استفاده کردند و دیگران را نیز در گردآوری داده ها در یک مطالعه به استفاده از رویکردهای چندگانه ترغیب نمودند. هنگامی از روش تحقیق ترکیبی استفاده میشود که:امکان […]