پایان نامه حقوق در مورد : مسئولیت بین المللی

فصل دوم: حمایت از شورشیان و شبه نظامیان از منظر حقوق بین الملل ۵۴
بخش اول: شناسایی شورشیان و شبه نظامیان از منظر حقوق بین الملل ۵۵
گفتار اول : مفهوم شناسایی در حقوق بین‌الملل ۵۵
گفتار دوم : شناسایی شورشیان از منظر حقوق بین‌الملل ۵۶
۱-زمان شناسایی و شناسایی زود رس۱ ۵۷
۲٫ شرایط شناسایی شورشیان ۵۸
۳- شناسایی به چه عنوان؟ ۵۸
گفتار سوم : آثار حقوقی شناسایی شورشیان در حقوق بین‌الملل ۵۹
۱-مشروعیت شناسایی و حمایت ازشورشیان.. ۶۰
۲-نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت شناسایی کننده.. ۶۱
بخش دوم: مبانی حقوقی حمایت از شورشیان و شبه نظامیان ۶۱
گفتار اول : حق تعیین سرنوشت ۶۲
۱-مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت ۶۲
۲-تاریخچه و شکل گیری حق تعیین سرنوشت ۶۳
الف: پیشینه حقوقی حق تعیین سرنوشت ۶۶
ب: عرصه سیاسی اجتماعی اصل تعیین سرنوشت ۷۰
ج: تحولات مفهومی حق تعیین سرنوشت ۷۲
۳-محدودیت های کاربرد اصل تعیین سرنوشت. ۷۳
گفتار دوم : اصل عدم مداخله ۷۹
۱-مفهوم مداخله ۷۹
الف: عناصر مداخله ۸۰
ب: اجبار ۸۱
۲-سیر تحول اصل عدم مداخله و منابع. آن ۸۲
۳-اصل عدم مداخله ۸۳
الف: قطعنامه های سازمان ملل ۸۴
ب:آرای دیوان بین المللی دادگستری ۸۶

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: اصل تمامیت ارضی یا تمامیت سرزمینی ۸۸
فصل سوم:مفهوم کنترل و بررسی رویه قضایی بین الملل ۹۳
بخش اول:اصل عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افرادخصوصی ۹۴
گفتار اول:مبنای عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افرادخصوصی ۹۴
بخش دوم :مفهوم کنترل، چه نوع نوع و چه میزان کنترل از سوی دولت حامی جهت تحقق مسئولیت بین المللی ۹۹
گفتار اول: مفهوم ضابطه کنترل ۹۹
۱- معیار کنترل موثر ۱۰۰
۲-معیار کنترل کلی ۱۰۱
۳-معیار کنترل در رأی بوسنی ۱۰۳
گفتار دوم :معیار کنترل در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولت‌ ۱۰۸
بخش دوم : رویه قضایی بین المللی در رابطه با مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان ۱۰۸
گفتار اول : پرونده شبه نظامیان نیکاراگوئه ۱۰۸
۱-بررسی قابلیت انتساب در قضیه نیکاراگوا ۱۰۹
۲-معیار قابلیت انتساب در قضیه نیکاراگوا ۱۱۱
گفتار دوم:بررسی رویه قضایی مربوط به دادگاه بین‎المللی کیفری یوگسلاوی سابق ۱۱۵
۱-پرونده تادیچ ۱۲۲
۲-شرح قضیه تادیچ ۱۲۳
گفتار سوم :قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو ۱۲۷
نتیجه گیری ۱۳۴
منابع فارسی ۱۳۷
منابع انگلیسی ۱۴۰
مقدمه
از زمان تشکیل نخستین دولت شهرها همواره افرادی وجود داشته اند که با نظام حاکم سیاسی، اقتصادی و… مخالف بوده و این مخالفت را گاهی به صورت نافرمانی و شورش نشان داده اند. از همان زمان سایر دول رقیب از این فرصت استفاده و جهت تضعیف آن دولت از افراد ناراضی و نافرمان به شکلهای مختلف حمایت کرده اند. در یکی دو قرن اخیر و پس از بروز پدیده استعمار و تشکیل جریانات ملی گرایانه برای مقابله با آن گروههای انسانی مسلح جایگاه ویژه ای در روابط بین کشورها پیدا کردند. پس از این دوره و روی کارآمدن دولتهای فرد سالار دیکتاتور و همچنین ترسیم مرزها بدون توجه به ترکیب قومی،زبانی،نژادی و مذهبی گروههایی تحت همین تفکرات(قومی و مذهبی) تشکیل و خواستار تشکیل دولت با حضور تمام گروههای قومی،نژادی یا به دنبال جدایی و انضمام به کشور دیگر و حتی استقلال شده اند.در این میان کشورهایی بوده و هستند که منافع خود را در تحقق اهداف شورشیان می بینند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند.
بیان مساله
گرچه در گذشته تنها کشورها بعنوان تابعان حقوق بین الملل مطرح بوده اند اما با توسعه تابعان حقوق بین الملل شاهد ورود بازیگران جدیدی به عرصه روابط بین الملل بوده و هستیم.در قرن بیستم و قرن کنونی با تشکیل گروههای انسانی تحت عنوان نهضتهای آزادیبخش و گروههای شورشی و شبه نظامی این گروهها از یکسو به بسیاری از قواعد حقوق بین الملل ملتزم شده اند و از سوی دیگر با توجه به افزایش روند تشکیل این گروهها در عرصه بین المللی ضرورت توجه به جایگاه بازیگران غیر دولتی تحت عنوان گروههای شورشی و شبه نظامی جلب توجه می کند.در شرایط کنونی بین المللی که بسیاری از دولتها در پی اهداف خود و محدودیت در مداخله مستقیم اقدام به حمایت از گروههای شورشی و شبه نظامی می کنند و این موضوع بر تاثیر گذاری این گروهها در معادلات جهانی افزوده است.در پی همین حمایتها و اقدامات گروههای شورشی و شبه نظامی همواره انگشت اتهام به سوی دول حامی این گروهها بعنوان مسئول اقدامات صورت گرفته اشاره رفته است.اصل حق تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اساس این حق، مردم می توانند آزادانه وضعیت نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین کنند.البته مفهوم حق تعیین سرنوشت از گذشته تا کانون دچار تغییر شده است و از بعد داخلی به بعد بین المللی در گذر بوده است.حق تعیین سرنوشت داخلی که بر طبق آن هر خلقی حق این را دارد، نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خود به طور آزادانه انتخاب کند. آنچه مورد منازعه و نامشخص است حق تعیین سرنوشت بیرونی یعنی تصمیم گیری در مورد هویت و شناسایی بین المللی یک خلق می باشد، چرا که این بعد بدین معنا می باشد که هر خلقی که مایل باشد یک دولت خودی تشکیل دهد، اجازه داشته باشد،از مجموعه کشوری که تاکنون در آن زیسته جدا شود و دولت خود را بنیاد نهد.درپوشش همین حق بوده است که کشورها شاهد شورش،انقلاب و تجزیه بوده اند و این حق باعث تشکیل گروههای شورشی و شبه نظامی شده است.که در پی احقاق این حق شده اند و دولتهای ثالث نیز به اشکال مختلف از این گروهها حمایت کرده اند.از آنجا که اصل عدم مداخله بیان می کند هیچ دولت یا گروهی ازدولتها حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم،به هر دلیلی،در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری را ندارد در صورت حمایت دولتها از شورشیان به نظر میرسد نقض یک تعهد بین المللی صورت گرفته است.البته قابلیت انتساب مهم ترین نکته برای تحقق مسئولیت بین المللی دولتها در رابطه با حمایت از شورشیان است که این موضوع همواره از مباحث پیچیده و کلیدی بوده است.و با توجه به این که در دهه های اخیر با بروز درگیریها در کشورههای آفریقایی و خاورمیانه وتحولات کشورهای عربی به ویژه لیبی و سوریه موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان و اعمال انها و در نتیجه مسئولیت دولتهای حمایت گر بیش از پیش خود نمایی می کند.با توجه به اهمیت حقوقی موضوع در این پژوهش سعی بر آن است تا اقدامات حمایتگرانه از گروههای شورشی وشبه نظامی در قالب نظام مسئولیت بین المللی آورده و ابعاد و جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کنیم.
سابقه و پیشینه تحقیق
۱-کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، ،ابراهیم گل،علیرضا،۱۳۹۰، مسئولیت بین المللی دولت،جلد اول،چاپ سوم،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
در این کتاب در رابطه با مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان در قالب ماده۸ به این موضوع اشاره شده است که کلیاتی را راجع به رفتار هدایت و کنترل شده توسط دولت بیان می کند و رویه قضایی بین المللی را به اجمال بررسی کرده است.اما موضوع مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت از شورشیان نیاز به بررسی دقیق تر و ظریف تری دارد تا ابعاد مختلف موضوع از جمله نوع و میزان کنترل،قابلیت انتساب،شناسایی شورشیان و… مشخص گردد.
۲- عسگری،پوریا،۱۳۸۸،مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،۱۳۸۸٫۴۰،تهران.
ضابطه کنترل موضوع بسیار مهم و کلیدی در تحقق مسئولیت بین المللی دولت حامی شورشیان می باشد اما این موضوع باید در کنار مباحث دیگری از جمله حق تعین سرنوشت،اصل عدم مداخله، قابلیت انتساب،شناسایی شورشیان و…بیان شود تا تمام ابعاد مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان به طور جامع بررسی شود.
۳- ضیایی،سید یاسر،۱۳۹۰،مسئولیت بین المللی جدایی طلبان، دولت مرکزی و دولتهای ثالث در قبال یکدیگر،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،۱۳۹۰٫۴۵،تهران.در این مقاله پیرامون مسئولیت بین المللی جدایی طلبان و رابطه آنها با دولت مرکزی و دول ثالث بیان شده است اما موضوع مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان گسترده تر از این موضوع است و موضوع جدایی طلبان بخشی از آن محسوب می شود و برای تحقق آن باید موارد زیادی از جمله ضایطه کنترل، حق تعین سرنوشت،اصل عدم مداخله، قابلیت انتساب،شناسایی شورشیان و…مورد بررسی قرار گیرد.
۴-ممتاز،جمشید،ورنجبریان،امیر حسین،۱۳۸۴،حقوق بشردوستانه و مخاصمات مسلحانه داخلی،نشر میزان.
از آنجا که اقدامات شورشیان و شبه نظامیان همراه با اقدامات مسلحانه می باشد و از این نظر در قالب حقوق بشردوستانه بین المللی قرار می گیرد و این بخش از اقدامات شورشیان در این قالب بررسی می شود اما این تنها گوشه ای از موضوع مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان است و بررسی این موضوع مستلزم توجه گسترده تر و البته دقیق تر می باشد.
۵- Antonio Cassese,”The Nicaragua and Tadic Tests Revisited in Light of the ICJ Judgement on Genocide in Bosnia”
بعنوان رویه قضایی موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان در حوزه کیفری و غیر کیفری دو پرونده مهم وجود دارد پرونده تادیچ و پرونده شبه نظامیان نیکاراگوئه که البته با گذشت زمان و تغییر در نحوه اقدامت حمایتگرانه و موضوعاتی از جمله حق تعیین سرنوشت و اصل عدم مداخله لازم است موضوعات امروزی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟
گر چه در حوزه مسئولیت بین المللی پژوشهای مختلفی صورت گرفته است اما در رابطه با مسئولیت دولتها ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان موضوعی است که چندان به آن پرداخته نشده است و انتظار می رود در این پژوهش با دقت کافی مورد بررسی قرار گیرد و یافته های آن بتواند در بیان و روشن سازی این موضوع مهم و البته پیچیده موثر واقع گردد.
بیان سؤال‌های تحقیق
۱-آیا قواعد حاکم بر نظام مسئولیت بین المللی دولت به مسئولیت دولتهای حامی شورشیان و شبه نظامیان قابل تعمیم است؟
۲-چه نوع و میزان کنترلی از سوی دولت حمایت کننده برای تحقق مسئولیت بین المللی لازم است؟

۳-آیا به رسمیت شناختن یک گروه شورشی موجب مسئولیت بین المللی می شود؟
۴-آیا رویه قضایی بین المللی در دو حوزه کیفری و غیر کیفری در رابطه با تحقق مسئولیت بین المللی دولتهای حامی شورشیان یک شکل بوده است؟
فرضیه‌ها
۱-قواعد حاکم بر نظام مسئولیت بین المللی دولت به مسئولیت دولتهای حامی شورشیان و شبه نظامیان قابل تعمیم می باشد.
۲-در رابطه با نوع و میزان کنترلی که از سوی دولت حامی موجب مسئولیت بین المللی می شود دو معیار کنترل کلی و کنترل موثر مطرح می باشد.

۳- به رسمیت شناختن یک گروه شورشی می تواند موجب مسئولیت بین المللی دولت شود.
۴- رویه قضایی بین المللی در دو حوزه کیفری و غیر کیفری در رابطه با تحقق مسئولیت بین المللی دولتهای حامی شورشیان یک شکل نبوده است.
ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه همه روزه خبرهای متعددی در مورد اعمال شورشیان و شبه نظامیان و اقدامات حمایتگرانه برخی از دولتها در سر تا سر جهان میشنویم توجه همگان به سوی مسئولیت بین اللملی این دولتها جلب شده است که چگونه و تحت چه شرایطی این دولتها مسئول اعمال صورت گرفته از سوی گروههای شورشی و شبه نظامی هستند و چگونه میتوان اقدامات حمایتگرانه این دولتها را در قالب نظام مسئولیت بین المللی آورد و مسئولیت بین المللی آنها را محقق دانست؟
هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق
از آنجا که موضوع شورشیان و شبه نظامیان و حمایت از آنها از مسائل مهم در عرصه بین المللی می باشد و همواره ابعاد جدیدی از این موضوع مطرح میشود.هدف از تحقیق پیش رو بررسی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حمایت از شورشیان و شبه نظامیان از منظر نظام مسئولیت بین المللی و روشن ساختن شرایط تحقق این موضوع می باشد.این پژوهش می تواند در مجامع علمی و دانشگاهی و نهادهای تصمیم ساز در رابطه با شیوه برخورد با شورشیان و کشورهای حمایت کننده مورد استفاده قرار گیرد.
روش و نحوه انجام تحقیق و دست آوردن نتیجه
برای انجام این پایان نامه از روش کتابخانه ای، بررسی مفاهیم و اسناد بین المللی و همچنین بررسی رویه قضایی بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل صورت پذیرفت.
ساماندهی(طرح)تحقیق
این پایان نامه در سه فصل شامل تبیین مفاهیم، مبانی حمایت و مسئولیت ناشی از حمایت از شورشیان و بررسی رویه قضایی بین المللی ساماندهی شده است.

فصل اول
تبیین مفاهیم

حقوق مسئولیت بین المللی ، یکی از شاخه های اصلی و اساسی حقوق بین الملل است. که در اساس شکل عرفی دارد. هنگامی که کشوری عملی خلاف تعهداتی که بر عهده دارد انجام دهد بین کشور زیان دیده و کشور متخلف رابطه مسئولیت بین المللی محقق می گردد. مسئولیت بین المللی دارای ارکان و آثاری می باشد. شورشیان و شبه نظامیان تحت شرایطی بعنوان تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند که در زمان کنونی بر تأثیر گذاری آنها افزوده شده است.
بخش اول : مسئولیت بین المللی دولت، مفهوم، ارکان و آثار
یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است. زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین الملل بویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است.
گفتار اول: مفهوم مسئولیت بین المللی
واژه نامه اصطلاحات حقوق بین الملل در تعریف مسئولیت بین المللی می نویسد:مسئولیت حقوقی بین المللی عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل ویا خودداری او در انجام تکالیف به دولت دیگری وارد شده جبران نماید.مسؤولیت بین المللی، نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید. اصل مسئولیت بین المللی یکی از بنیادی ترین نهادهای حقوقی بین الملل می باشد که به اندازه اصل برابری کشورها قدمت دارد. مسئولیت بین المللی هنگامی رخ می دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می کند. بر اساس این نهاد کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید. برای تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت تحقق چهار شرط ضروری است الف: نقض یک تعهد بین المللی توسط دولت ب: تحقق ضروریات در طرف دیگر ج: وجود رابطه سببیت بین عمل دولت و ضرر وارده و قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت، برای تاسیس مسئولیت بین المللی می بایستی رفتار به دولت منتسب گردد. از سوی دیگر بررسی رویه قضایی بین المللی بیانگر این است که رفتار اشخاص خصوصی هیچ گاه موجب مسئولیت یک دولت نشده است مگر اینکه همراه با فعل یا ترک فعل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد. نقض یک تعهد بین المللی از سوی دولت ها موجب مسئولیت آنان می گردد و به همین جهت باید خسارت وارده را حتی اگر معنوی باشد به نوعی جبران نمایند. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد:
-۱ نظریه خطا یا مسؤولیت شخصی
طبق این دیدگاه، فعل یا ترک فعل مخالف حقوق بین الملل در صورتی که از روی خطا، سهل انگاری و تقصیر باشد، موجب مسؤولیت بین المللی است. . نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او نیز این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به شدت متاثر از این نظریه بود و آرای متعددی براساس آن صادر گردید; از جمله، رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو در سال ۱۹۴۹٫ (ضیایی بیگدلی،۱۳۸۸،۳۷۱)
-۲ نظریه خطر یا مسؤولیت عینی
با توجه به اصل حاکمیت دولت ها و خودمختاری آن ها در پذیرش «اصل عدم مداخله» از یک سو، و فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *