عمومی

منبع پایان نامه درباره free، carriers)(3-2)، s+h^+?s^+، (hole

حفرهها بوسیله نقصهای سطحی توسط نور چند تکه می شوند. سطوح مرکزی فعال می توانند با ترکیبات آلی برای تشکیل محصولات متنوع واکنش دهند(جذب شیمیایی) و به راحتی می توانند تجزیه شده و یا با الکترون ها ترکیب شوند. واکنش های انجام شده در زیر آمده است:
Catalyst+hv?e^-+h^+ (photogeneration of free carriers)(3-2)
s+h^+?s^+ (hole

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *