دانلود پایان نامه

تعادل میباشد و پاسخ حسگر به انتقال جرم وابسته خواهد بود. در حسگرهای نوری از شناساگرهای غیرمستقیم هم استفاده شده است که شامل دو و یا تعداد بیشتری اجزای واکنشگر میباشند که برهمکنش این اجزا با غلظت تغییر میکند. برهمکنش انجام شده میتواند به این صورت بیان شود:
R+S RS

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد شود]۲۶[.، متیلن، نارگیل، وداده
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید