فایل پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک-فروش پایان نامه

اعتماد در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین عادت در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین شهرت (اعتبار) در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۷ تبیین و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:
در این تحقیق کیفیت خدمات، ارزش دریافت شده، اعتماد، عادت، شهرت (اعتبار) به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است و وفاداری مشتریان متغیر وابسته نامیده می شود.
۱-۷-۱ متغیرهای مستقل:
کیفیت خدمات: کیفیت خدمات شامل قضاوت مشتری ها و ارزیابی با توجه به برتری کیفیت در ارائه خدمات الکترونیکی در بازار مجازی می باشد. مقایسه کیفیت خدمات کسب و کارها در محیط الکترونیکی بسیار آسان است و مشتری به راحتی با جستجوی همزمان در سازمانی دیگر، سطح خدمات دو سازمان را مقایسه نموده و سازمانی با خدمات بهتر را انتخاب می کند. پاراسورامان و همکاران در مطالعات خود عوامل تأثیر گذار بر کیفیت خدمات الکترونیکی را به هفت بخش تقسیم نموده اند که شامل:
کارایی: کارایی یعنی اینکه میزان کیفیت خدمات ارائه شده ازسوی بانکها تا چه انداره می تواند مفید و کاربردی باشد.
قابلیت اعتماد :داشتن توانایی در انجام خدماتی که بانکها وعده اجرای صحیح و مناسب خدمات را به مشتریان خود داده اند.
دسترسی به اطلاعات:سهولت در دسترسی به اطلاعات و آسانی در استفاده از خدمات بانک مربوطه.
نحوه ارتباط با مشتری (همدلی کارکنان): منظور از این مفهوم، اهمیت دادن به تک تک مشتریان می باشد. همدلی ترکیبی از موارد زیر می باشد:
الف) درک کردن مشتری: تلاش برای شناسایی مشتریان و نیازهای ویژه ی آنان.
ب) ارتباط: برقراری یک ارتباط نزدیک بین بانک ها و مشتریان به صورتی که مشتری از داشتن این ارتباط خشنود گردد.
قابلیت اطمینان (تضمین): منظوراز قابلیت اطمینان، توانایی در انجام دقیق و بدون خطای خدمات وعده داده شده از سوی بانک ها به مشتریان می باشد که شامل: ارائه خدمات در زمان وعده داده شده، کارا بودن سیستم های خودپرداز، دقیق بودن صورت حساب های بانکی، عدم اشتباه در ارائه خدمات بانکی و دقیق بودن سوابق بایگانی شده حساب ها می باشد.
امنیت: یکی از مهم ترین ارکان امنیت یک بانک، امنیت سامانه های نرم افزاری آن است. بانک ها باید در تلاش باشند تا سامانه های نرم افزاری آنها از امنیت بالایی برخوردار باشند. امنیت بالا احتمال شک و تردید برای دریافت خدمات از سوی مشتریان را کاهش می دهد.
خشنودی: به میزان رضایت کاربران سیستم از کیفیت خدمات ارائه شده وب سایت توسط بانک یا سازمان های دیگر گفته می شود (Beh Yin Yee &Faziharudean, 2010).
در این تحقیق کیفیت خدمات در بانکداری نوین بانک پارسیان شامل ارائه صحیح و سریع با رعایت عوامل امنیتی خدمات در سایت بوده و اطلاعات جامع و کاملی را به مشتری ارائه می دهد. از آنجایی که متغیر فوق اسمی است لذا به وسیله ی پرسشنامه تنظیم شده، بر اساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد شد.

 
 
شهرت: شهرت یا اعتبار شرکت به ویژگی ها یا داشتن یک صنعت برتر نسبت به رقبا که شرکت می تواند آن صفات را در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی بدست آورد. مانند شهرت داشتن در قیمت، شهرت داشتن در محصول، شهرت داشتن در کیفیت، شهرت داشتن در نوآوری (Bontis et al., 2007).
این مطالعه دیدگاهی کلی نگرانه از شهرت را در نظر می گیرد و به یک سری خدمات آنلاین که بانک ها به مشتریان ارائه می نمایند محدود نمی شوند. در این تحقیق اعتبار یا شهرت علاوه بر خدمات آنلاین که بانک پارسیان به مشتریان ارائه می نمایند شامل اعتبار کلی است که مشتریان برای این بانک قائلند که این متغیر با پرسشنامه تنظیم شده براساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد شد.
ارزش دریافت شده: ارزش دریافت شده در واقع ارزیابی مشتری از سودمندی معامله براساس آنچه بدست می آورد در مقابل آنچه می پردازد. مشتری زمانی وفادار می ماند که احساس کند تأمین کننده کنونی نسبت به سایر رقبا منفعت بیشتری برای او خواهد داشت (Misiani, 2014).
در این تحقیق ارزش دریافت شده شامل هزینه خدمات بانکی و کارمزدهای دریافتی و همچنین نوع خرید و فروش کالا و خدمات است که این متغیر با پرسشنامه تنظیم شده براساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد شد.
عادت: از طریق عادت می توان به رفتار مشتریان نسبت به وفاداری یا عدم وفاداری آنها پی ببریم. به بیان دیگر عملکردهای رفتاری که منجر به تکرار و بروز همان نوع فعالیت یا رفتار خاص می شود. مانند عادت داشتن به خرید از یک فروشگاه خاص بدون فکر کردن به اینکه فروشگاه های دیگری نیز وجود دارد.
در بانکداری الکترونیکی، بدست آوردن مهارت برای استفاده ی وب سایت خاص، منجر به عادت می شود. در این تحقیق عادت به انتخاب اولیه مشتریان در ورود به سایت بانک پارسیان اشاره دارد که این متغیر با پرسشنامه تنظیم شده بر اساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد شد (Aliabadi et al., 2013).
اعتماد: اعتماد رویکردی اساسی در بازاریابی است، در کسب وفاداری مشتریان باید اعتماد مشتریان را جلب کنید. این همیشه حقیقت داشته است، اما در اینترنت که معامله از راه دور انجام می شود این مسئله حقیقی تر است. در خرید آنلاین مشتریان نمی توانند به چشم کارمند فروش نگاه کنند. نمی توانند اندازه فضای فیزیکی یک فروشگاه یا دفتر را نظاره کنند و فرآورده های فروشگاه را ببینند و لمس کنند. آنها باید به تصاویر و قول ها تکیه کنند. اگر مشتریان نتوانند به شرکتی که آن تصاویر و قول ها را عرضه می کند اعتماد کنند از جای دیگر خرید خواهند کرد (Nik Mat et al., 2012).
در این تحقیق اعتماد به تجارب مشتریان در زمینه دریافت خدمات نوین بانکداری بانک پارسیان اشاره دارد که این متغیر با پرسشنامه تنظیم شده براساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد شد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۷-۲ متغیر وابسته:
وفاداری مشتری:وفاداری مشتری در اصطلاح به حالتی گفته می شود که مشتری در مرحله بالاتر از رضایت قرار گرفته خرید دائمی داشته و به رقبا توجه نکرده و از سازمان نزد دیگران تعریف و تمجید می کنند. وفاداری با سه رویکرد رفتاری نگرشی و در دسترس بودن همراه است. الیور چهار مرحله برای رویکرد نگرشی قائل شده است (علیزاده، ۱۳۹۱):
وفاداری شناختی: به رفتار مشتری منجر شده و به باور مشتری مربوط می شود.
وفاداری احساسی: به تعهد و اعتماد مشتری منجر شده و به احساس وی مربوط می شود.
وفاداری کنشی: به قصد مشتری برای انجام عمل خرید در آینده مربوط می شود.
وفاداری در عمل: به قصد مشتری برای خرید و داشتن آمادگی در انجام آن عمل مربوط می شود.
در این تحقیق وفاداری مشتریان شامل باورهای مشتریان نسبت به ارائه خدمات بانکداری نوین بانک پارسیان می باشد که این متغیر با پرسشنامه تنظیم شده براساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد شد.

.
۱-۸ قلمروتحقیق:
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی:
حوزه مدیریت بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی مدیریت.
۱-۸-۲ قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق در سطح شعب بانک پارسیان شهرستان رشت می باشد.
۱-۸-۳ قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی تحقیق در بازه زمانی شهریور ماه ۱۳۹۳ تا بهمن ماه ۱۳۹۳ است.
فصل دوم :مبانی نظری تحقیق
فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق

۲-۱ مقدمه:
در واقع در سال های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی در جهان رخ داده است که جهان را وارد عصر اطلاعات نموده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق کرده است. مبادلات تجاری در جهان بین افراد و شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج و به صورت مبادلات الکترونیکی اطلاعات در می آید. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر، عصر جدیدی را در رقابت گشوده است، تا حدی که گفته می‌شود عقب افتادن از این مسیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت، بحث تجارت الکترونیک (EC) اکنون در صدر اولویت های سازمان های متفاوت قرار گرفته است. هر سازمانی که توجه لازم را به تجارت الکترونیک نداشته باشد، در کوتاه مدت با کاهش سود آوری و در بلند مدت، با احتمال حذف حیات خود رو به رو می‌شود. همان گونه که پورتر می‌گوید بکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست، بلکه نوعی اجبار است و شرکت ها ناگزیر از بکارگیری آن هستند (کلید بری و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۴۲۲).
در این فصل تلاش شده است که به مسائل مختلف در زمینه تجارت الکترونیکی پرداخته شود. مسائلی همچون بازاریابی خدماتی، تاریخچه تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، کانال های بانکداری الکترونیک و …
۲-۲بازاریابی:
بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن، افراد و گروه ها، نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید، عرضه، و مبادله کالاهای مفید و با ارزش با دیگران، تأمین می‌کنند (کاتلر، ۱۳۹۱، ص ۴۶).
۲-۳مدیریت بازاریابی:
مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا، کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدفهای سازمان تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار موردنظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است (روستا و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۱۶).
۲-۴ بازاریابی خدمات:
سازمان های خدماتی که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح ها و برنامه های خود را بر پایه عناصر آمیخته بازاریابی بنا کرده اند، به نتایج مثبتی رسیده اند. با توجه به این که میزان استفاده از خدمات و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع رو به افزایش است هرچه فعالیت های تجاری و اجتماعی، پیچیده تر، تخصصی تر و رقابتی تر باشند بخش خدمات رشد بهتری می یابد و مدیران ناگزیر هستند برای اداره بهتر سازمانهای خود در دنیای فعال و پر از رقابت امروز، با اصول بازاریابی خدماتی آشنا شده و از فنون بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود بهره گیرند. یک بازاریاب آگاه، در سایه توجه به جنبه های خدماتی، می‌تواند تصویری قوی در ذهن خریداران ایجاد کند، مبنی بر این که خدمات مزبور موجب افزایش ارزش شود و همین دیدگاه یا اقدام، موجب جذب مشتریان وفادار خواهد شد که سودهای بلند مدت در پی خواهد داشت. امروزه تجارت بین المللی در خدمات، طیف گسترده ای را در بر می‌گیرد که شامل بانکداری، بیمه، کارت های اعتباری، مشاوره، آژانس های تبلیغاتی، حسابداری، حقوق، حمل و نقل و حتی خدمات تفریحی می‌گردد (گیلانی نیا، ۱۳۸۹، ص ۶۲).
۲-۴-۱ویژگی های انحصاری خدمات:
چهار ویژگی اصلی خدمات که برنامه های بازاریابی را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
۱- غیر قابل ملموس بودن
۲- غیر قابل تفکیک بودن
۳- غیر همگن بودن / متغیر بودن
۴- غیر قابل ذخیره بودن
غیر ملموس بودن: خدمات، غیر مادی و غیر قابل لمس می‌باشند. برای مثال، نمی‌توان آنها را دید یا چشید. این ویژگی ممکن است از اعتماد مشتری بکاهد و اغلب تعیین ارزش و کیفیت خدمات برای مشتری دشوار است. مشتریان برای غلبه بر این مشکل دنبال شواهدی دال بر کیفیت یا ویژگی های دیگری هستند. برای مثال، مشتریان سالن زیبایی به دکوراسیون و حضور مشاوران متخصص و معروف، توجه دارند.
غیر قابل تفکیک بودن: خدمات در لحظه تولید، به مصرف می‌رسند و برعکس کالا، مراحل تولید، ذخیره و توزیع جداگانه ای ندارند. به عبارت دیگر، کلیه امور توسط خود شرکت های خدماتی انجام می‌شود.
غیر همگن بودن/ متغیر بودن: از آنجا که خدمات، به هنگام ارائه به مصرف می‌رسند و اشخاص نیز می‌توانند بخشی از عرضه باشند، می‌توان ادعا کرد خدمات همیشه انحصاری و تکرار آنها هرگز یکسان نیست. این امر موجب می‌شود به یکنواختی و کیفیت خدمات، توجه بیشتری نشان داده شود.
غیر قابل ذخیره بودن: خدمات از بین می‌روند و به عبارت دیگر، غیر قابل ذخیره اند. در مواردی که تقاضا برای خدمات خاصی پایدار باشد، مسأله غیر قابل ذخیره بودن، شکل مهمی به شمار نمی‌آید، اما برای شرکت های خدماتی که تقاضا برای آنها بسیار بالا یا بسیار پایین است این مسأله ممکن است مشکلات بزرگی در پی داشته باشد. به عنوان مثال: یک صندلی خا
لی هواپیما، فرصتی است که برای همیشه از دست رفته است (گیلانی نیا، ۱۳۸۹، ص ۶۳).
۲-۵ اینترنت:
منشاء اینترنت اساساً در دوره جنگ سرد دارد، دوره ای که در خلال آن کشمکش هسته ای به عنوان ضروری ترین خطرات بالقوه جهانی در نظر گرفته شد. اگرچه این خطر هرگز به طور جدی امنیت دولت آمریکا را تهدید نکرد، اما باعث شد تا در بخش دفاع ایالات متحده آمریکا، آژانس طرح های تحقیقاتی پیشرفته (آرپا) شکل گیرد تأسیس شبکه آرپانت در سال ۱۹۶۹ به عنوان منشاء اینترنت شناخته شده است. در اواخر ۱۹۶۹ و با راه اندازی اولین شبکه رایانه ای، آرپانت فعالیت خود را شروع کرد. دانشگاه کالیفرنیا، در لس آنجلس مؤسسه تحقیقاتی استفورد در پارک منلوی کالیفرنیا در سانتا بار بارا و دانشگاه اتاوا. فعالیت منفرد این مراکز چندان دوام نیاورد. در طی شانزده ماه و به منظور انتقال بسته های اطلاعاتی بیش از ده مرکز با حدود ۲۰۰۰ بهره گیر و حداقل دو مسیر ارتباطی در بین دو مرکز ایجاد شده در اکتبر سال ۱۹۷۲ و در اولین گردهمایی بین المللی ارتباطات رایانه ای در واشنگتن، نمایش عمومی آرپانت برگزار شد. در این گردهمایی ارائه دهندگان طرح ها از کشورهای مختلفی چون انگلستان- سوئد- نروژ- ژاپن- فرانسه- کانادا- ایالات متحده حضور داشتند. افراد حاضر در گردهمایی به راه اندازی شبکه در سایر نقاط دنیا تأکید داشتند و این تأکید به شکل گیری گروه کاری بین شبکه ای منجر شد که بحث به هم پیوستن در سطح جهان را مطرح کردند. خیلی زود اولین ارتباطات جهانی بین نروژ و انگلستان برقرار شد. در گردهمایی برایتون در سال ۱۹۷۳ داده ها از طریق ماهواره به گون هیلی داونس در کرن وال و از آنجا از طریق کابل به دانشگاه لندن ارسال شد. به طوری که نمایندگان می توانستند از آرپانت به گونه ای استفاده کنند که گویی خود در ایالات متحده حضور دارند. پیدایش اینترنت صرفاً از پیامد تلاش علمی و نظامی نیست، بلکه از نتایج فعالیت های تجاری عمده نیز محسوب می‌شود. اختراع مودم و توسعه فاکس مودم که نتیجه تلاش دو دانشجوی اهل شیکاگو بود. انتقال اطلاعات بین رایانه از طریق نظام معمول تلقی را امکان پذیر ساخت با بهره گرفتن از این فن آوری- شبکه های رایانه ای که از ارتباط با آرپانت یا سایر نظامهای اصلی محروم بودند توانستند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. به هرحال اینترنت، با ایجاد امکان دسترسی محلی و جهانی خود به زودی بر فرصت هایی که چنین شبکه هایی ارائه می دادند پیشی گرفت به طوری که بسیاری از شبکه ها مجبور شدند تا خود را به اینترنت متصل نمایند (هادی زاده، ۱۳۸۴).
۲-۶ تجارت الکترونیک
۲-۶-۱ مفهوم تجارت الکترونیک:
تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام فرآیند خرید و فروش – انتقال و مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت، مطابق با دیدگاه اتحادیه اروپا تجارت الکترونیکی به معنای انجام تجارت به صورت الکترونیکی است که در آن طرفین به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل دارند.
همچنین می‌توان گفت تجارت الکترونیکی عبارت است از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ که در آن مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزار همراه پست الکترونیک تابلوی اعلانات الکترونیکی، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوری های مبتنی بر شبکه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان ستون فقرات تجارت الکترونیکی عمل می نماید (نوری و صادقی، ۱۳۸۰،

Share