۱۰*۱۰*۱۳ یعنی ۱۳۰۰ حالت مختلف که تمامی ترکیبات ممکن از سه پارامتر را شامل میشود، بررسی کرد و مقدار بیشینه توان ایجادی در هر حالت را به دست آورد و در جداول Lookup Table مربوط قرار داد. برای بدست آوردن این ۱۳۰۰ مقدار بیشینه توان، از نرم افزار معرفی شده در فصل چهارم استفاده شده است که بر اساس حل تحلیلی پیل سوختی عمل میکند و پس از حل

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره فوتورآکتور، شکل(۳-۴)، ادوات، دستگاه،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید