روبرو میشود، دلیل این امر را میتوان به این صورت بیان نمود که در دماهای بالاتر از دمای مخزن رطوبت ساز، غشا در اثر گرمای بدنه پیل به سرعت رطوبت خود را از دست میدهد و در نتیجه از دست دادن رطوبت قابلیت هدایت پروتون در غشا را کاهش می دهد و همین امرسبب افزایش مقاومت داخلی پیل و در نتیجه افت عملکرد پیل میگردد.
دلایل افزایش کارایی پیل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید