دانلود پایان نامه

آوردن مقادیر برازندگی به ازای مقدارهای مختلف برای فشار طرفین و همچنین دمای کارکردی پشته پِیل سوختی و کامل کردن جدول Lookup Table ، برنامه الگوریتم ژنتیک را با سیمولینک نرم افزار مطلب لینک کرده و با مقادیر مشخص برای پارامترهای کنترلی الگوریتم ژنتیک که در ۳-۴-۴ به مقادیر آن اشاره شد، الگوریتم شروع به یافتن مقادیر بهینه پارامترهای

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید