باشد الویشن میدهد و سپس مقاومت بالای آرنج به کار میرود که از الویشن بیشتر بازو جلوگیری میکند (اکستروم، سودنبرگ و دونتلی۲۰۰۵۱۰۰)
۴- برای نرملایز کردن عضله فوقخاری: فرد ایستاده و بازو در صفحه کتف تا زاویه ۹۰ درجه بالا آورده شده و در مقابل مقاومت الویشن میدهد(جاب۱۹۸۳).
۵- برای نرملایز کردن عضله دلتوئید قدامی: زاویه بازو با تنه صفر

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره Radical، ou، « radical، terminé
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید