دیگران

۴-۲ پیشینه‌ی پژوهشی
پیشینه داخلی
ملکی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه نشان دادند که آموزش هوش هیجانی بر هر سه متغیر روانشناختی مورد بررسی تأثیر معنی‌دار دارد. یعنی این دوره سبب کاهش پرخاشگری (p۰/۰۱) و استرس (p۰/۰۱) و افزایش بهزیست

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، دانشجویان دختر، کیفیت زندگی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید