پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت ۱۳

۳-دریافت عواید سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه۲-۵-۵-۱- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاهبه منظور درک بهتر موضوع، بهتر است ابتدا به وظایف بانک رفاه اشاره شود:فعالیت های بانک رفاه را می توان به دو بخش عام و خاص تقسیم نمود. فعالیت های عام در برگیرنده کلیه خدمات مجاز قابل […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

علمی : بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- …

یکی از سهل‌الوصول‌ترین و کم هزینه‌ترین مکا‌ن‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، فضاهای محیطی هزاران شعبه بانک در سراسر کشور و یکی از جذاب‌ترین و تأثیرگذارترین ابزارها هم بیلبوردهای دیجیتالی شبکه‌ای است که نصب آنها در هر یک از شعب بانک‌ها می‌تواند بخش مهمی از اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی بانک‌ها را برآورده سازد و حتی به پل‌های […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت …

در بین عوامل و طبقه بندی انجام گرفته در بحث پیرامون، عوامل مؤثر بر جذب منابع،شاید به جرأت بتوان عوامل خدماتی را از مهمترین عوامل عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی یاد نمود. در این قسمت هر یک از این عوامل توضیح داده می شوند:۱٫تنوع خدمات بانکی۲٫کیفیت خدمات بانکی۴٫خدمات بانکداری الکترونیکی۵٫مهارت های تخصصی کارکنان۲-۵-۱-۱- تنوع […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش – بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت …

ب)سپرده های سرمایه گذاری( مدت دار)در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بانک در به کارگیری منابع حاصل در فعالیت های اقتصادی سودآور،وکیل سپرده گذاران می باشد و نه تنها بازپرداخت اصل مبلغ سپرده گذاری شده را تعهد می کند، بلکه باید منافع حاصل از عملیات بانکداری(اعطای اعتبارات و تسهیلات)را بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

دسترسی متن کامل – بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت …

برای درک بهتر چگونگی فعالیت بانک ها، لازم است ابتدا با ترازنامه بانک و مجموع دارایی ها و بدهی های آن آشنا شویم. در طرف بدهی ها لیستی از منابع وجوه بانک و در طرف دارایی ها لیستی از مصارف این وجوه آورده شده است.جدول(۱-۱)ترازنامه بانک های کشور دارایی ها(مصارف) بدهی ها(منابع) دارایی های خارجیاسکناس […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت ۴

جدول (۴-۸) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس وضعیت تأهل مشتریان……………………………………..۵۶جدول (۴-۹) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس وضعیت اشتغال مشتریان…………………………………..۵۷جدول (۴-۱۰) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس بخش اشتغال مشتریان…………………………………….۵۷جدول (۴-۱۱) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس داشتن حساب مشتریان……………………………………۵۸جدول (۴-۱۲) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس نوع حساب […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل دانشگاهی – بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- …

۳-۶- روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..۴۷۳-۷-۱- روایی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸۳-۷-۲- پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸۳-۸- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………۴۹۳-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………۴۹۳-۱۰- خلاصه و جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….۵۱فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲۴-۲- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………..۵۲۴-۲-۱- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مدیران……………………………………………………………….۵۳۴-۲-۲- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان……………………………………………………………..۵۵۴-۳- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب ( صفت …

جلسه با مرور مطالب جلسه گذشته و بررسی تکالیف آغاز گردید و با تنظیم برنامه برای جلسه حاضر ادامه یافت. آنگاه پیشرفت درمان تا جلسه حاضر ارزیابی شد و از بیماران درمورد انجام تمرینات آرامیدگی و احساسی که بعد از انجام این تمرینات دارند، سوال شده، سپس برای آنها در مورد اینکه چگونه واکنشهای فیزیولوژیک […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب ( …

۷-شیوه های مقابله با افکار منفی۸-آموزش تکینکهای جرات ورزی و برنامه ریزی فعالیتها.۳-۷۱- محتوای جلسات گروه درمانی۱-۱-۷-۳جلسه اول: اضطراب و نشانه های آناهداف:جمع آوری اطاعات در مورد مشکلاتی که سبب اضطراب بیمار می شود .ارائه اطلاعات در مورد اضطراب و نشانهای آن.ارائه منطق در مان شناختیارائه منطق آرمیدگیآموزش چگونگی استفاده از برگه افکار ناسالمشیوه اجرا:در […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

۲=۴ ۱=۵ ۱۵-۳ ……. عاطفه ۱۶-۱۸-۱۹-۲۰ هیچ روز ۲۵-۵ …… اجتماعی ۲۱-۲۴ ندارد ۲۰-۴ .. کار ۲۵-۲۶ ۵=۱ ۴=۲۲=۴ ۱=۵ ۱۰-۲ .. مجموع نمرات خام= Sطیف نمرات خام از ۰= بهترین وضعیت سلامت تا ۱۰= بدترین وضعیت سلامت متغیر است.۳-۶ روش اجرای پژوهشپس از تهیه طرح پژوهش، انتخاب جامعه آماری و تهیه ابزار پژوهش، هماهنگی […]