عمومی

پایان نامه درمورد متیلن، آنتراکوئینون۸۵، باشند]۱۴.[وبر، همکارانش۸۴

رنگ های قرمز،زرد،و آبی در حمام رنگ به کار گرفته می شوند. این سه رنگ لازم نیست ساختار شیمیایی یکسانی داشته باشند.آنها ممکنست شامل کروموفورهای متفاوتی باشند]۱۴.[وبر و همکارانش۸۴ نشان دادند که رنگ های آنتراکوئینون۸۵ دومین گروه مهم از رنگ های نساجی بعد از آزو است]۱۴[.
حذف متیل اورانژ و متیلن بلو از فاضلاب:
متیل اورانژ و متیلن بلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *