دانلود پایان نامه

:
ضایعات سیلیکاژول باقی مانده از یک کارخانه در هند ، با سرفکانت کاتیونی اصلاح شد. به عنوان جاذب برای حذف رنگ متیل اورانژاز محلول آبی استفاده شد . ویژگی های جاذب مشخص و اصلاح شد در شرایط ناپیوسته ، سینیتیک ، ایزوترم ، تاثیرها و سرعت تکان خوردن مورد مطالعه قرار گرفت . سینیتیک جذب از مدل شبه درجه دوم و ایزوترم ، از مدل لانگمویر

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره بالا،، (mev، )،، ۶۰)،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید