دانلود پایان نامه

رنگ ها هستند که اساسا به سادگی ساخته می شوند.به نوشته زولینگر۷۱ تولید رنگ های آزو در سال ۱۸۵۸ وقتی دانشمندی آلمانی به نام گریس۷۲، مکانیزم واکنش دیازه۷۳ شدن برای تولید ترکیبات آزو را کشف کرد آغاز شد]۱۴[.
رنگ ها طبق کاربرد و ساختار شیمیایی شان تقسیم می شوند. آن ها از یک گروه از اتم های پاسخگو برای رنگ رنگدانه به نام کروموفور۷۴ها

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کلوین، ، ۳۰۳، ۹۳
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید