عمومی

پایان نامه با کلید واژگان Co(Salen)، Co-N2وCo-N1، ۹۴۲/۱و۹۵۷/۱، ۸۹۵/۱و۸۹۲/۱

پیوند در ترکیبهای مشابه نظیر Salen که در آن طول پیوند Co-O1 و Co-O2 به ترتیب? ۸۹۴/۱و۹۱۱/۱ است (جدول۳-۹) مطابقت نشان می دهد. طول پیوند Co-N1 و Co-N2 به تر تیب ? ۹۴۲/۱و۹۵۷/۱ است که با طول پیوند Co-N2وCo-N1 در ترکیب Co(Salen) با اندازه های ? ۸۹۵/۱و۸۹۲/۱ تفاوت قابل توجهی نشان می دهد.علت این اختلاف در طول پیوند را می توان در بزرگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *