عمومی

پایان نامه با کلید واژگان ?),، ———، ———–، (۵۲۰۰)۳۲۰

جدول(۳-۷) مشخصات طیف UV-VIS ترکیبات۳-۶ ?, nm (?, M-1cm-1)
ترکیب
? ( ?), ?- ?*
? ( ?), CT
*
?(?), LF
? ( ?), LF
H2Me-Saldien
(۵۲۰۰)۳۲۰
(۲۱۰۰)۳۹۷
———–
——-
———
۳
[Co(MeSaldien)(4-MePy)]B(Ph)4
———-
(۵۸۶) ۳۸۷
(sh2740) 426
(۳۳۰)۵ ۴۹
(۳۰۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *