عمومی

منبع مقاله درباره un، Procès، moment، (mi-raft)

(mi-raft) a les mêmes emplois, mais transférés dans le passé :
➢ Procès en cours à un moment définis
➢ Procès habituel
➢ Procès futur par rapport à un moment du passé
La différence entre les deux formes est de temps : می رود (mi-ravad) est un présent, می رفت (mi-raft) un passé.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *