عمومی

منبع تحقیق با موضوع of، the، move، Swales'

discourse approach of move analysis within the more general field of English for specific purposes (ESP). This approach has been revised and extended by several scholars, including Swales (1990). The original aim of Swales’ work on move analysis was to address the needs of advanced non-native English speakers (NNSs) learning to

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *