عمومی

منابع پایان نامه درمورد هیدرولیک

هیدرولیکی آند و کاتد
۱
مفروض
(cm) MEAضخامت
۰۲۳/۰
]۲۷[
(s/cm) MEA قابلیت هدایت یونی
۲۵/۴
]۲۹[
MEA تخلخل
۱/۰
]۲۶[
فصل پنجم:
نتایج و بحث
۵-۱ مقادیر برازندگی های به دست آمده از حل تحلیلی
همان طور که در فصل سوم توضیح داده شد، مقادیر ۰.۵، ۱، ۱.۵، ۲ … ۵ بار (گام حرکتی ۰.۵ بار) برای فشارهای آند و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *