دانلود پایان نامه

ترشیدن پوست و تمیز کردن سطح آن با الکل۷۰%، الکترودها موازی با فیبر عضلانی روی پوست قرار گرفتند. موقعیت قرار گیری الکترودها براساس پیشنهادات SENIAM انجام شد که به ترتیب زیر بود:
برای برجسته شدن عضله ذوزنقه فوقانی، فرد الویشن شانه انجام میدهد، از زائده آخرومی تا مهره ۷ گردنی یک خط فرضی را تصورکنید باید الکترودها در جهت تار عضله

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان Co(Salen)، Co-N2وCo-N1، ۹۴۲/۱و۹۵۷/۱، ۸۹۵/۱و۸۹۲/۱
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید