عمومی

منابع و ماخذ پایان نامه AR، برگشتپذیر، (۱-۳۵)، شناساگر

(۱-۳۸)
اگر خواص نوری AR اندازهگیری شود آنگاه غلظت آنالیت را میتوان با غلظت AR ارتباط داد:
(۱-۳۹)
واکنش ارائه شده در معادله (۱-۳۵) واکنشی برگشتپذیر است و از این رو حسگری را با شناساگر مستقیم

حتما بخوانید :
منابع و ماخذ پایان نامهطولموج، ماند.، رود.، مورداندازهگیری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *