عمومی

منابع و ماخذ پایان نامه کاتیونها، شناساگرpH، ورنگینههای، ۱-۲۳-۱-

فلورسانس کننده ورنگینههای حساس به پتانسیل. در ادامه مکانیسم پاسخ حسگر نوری با جزئیات بیشتر ارائه میشود.
۱-۲۳-۱- حسگرهایی بر پایه تبادل یون
حسگرهای تبادل یون حسگرهای مناسبی برای اندازهگیری و تشخیص کاتیونها هستند. این حسگرها از یک غشای پلیمری تشکیل شدهاند که در درون این غشاء و یا بر روی آن یک شناساگرpH و یک حامل کاتیونی

حتما بخوانید :
منابع پایان نامه درموردایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *