عمومی

منابع و ماخذ پایان نامه چربیدوست، (I+)، حاملL، (CH+)

چربیدوست قرار دارد.در این دسته از حسگرهای نوری اصول حسگری کاتیونی بر اساس تبادل کاتیون بین نمونه آبی و فاز غشاء میباشد (شکل ۱-۱۰). مکانیسم عمل در این حسگرها به این صورت است که استخراج آنالیت کاتیونی (I+) به درون غشاء چربیدوست توسط حاملL باعث رهاسازی یک کاتیون از شناساگر موجود در غشاء (CH+) به درون نمونه میشود. معمولاً این کاتیون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *