عمومی

منابع و ماخذ پایان نامه رنگینههای، مکانیسمهای، ۱-۲۳-۴-، رنگینهای

لیگاندها از یک بخش رنگینهای تشکیل شدهاند که مستقیماً به بخشی متصل است که میتواند با فلز برهمکنش کند. شناساگر در اینجا حاوی قسمتی برای شناسایی آنالیت میباشد و مکانیسم حسگری در اینجا آسانتر از فرایندی است که در مکانیسمهای فوق مشاهده کردیم.
۱-۲۳-۴- حسگری بر اساس رنگینههای حساس به پتانسیل
پاسخ نوری رنگینههای حساس به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *