سازمان بهداشت جهانی

فردی.
گفتار دوم: پیشگیری
شرایط پیشگیری از معلولیت در موارد مختلف متفاوت است. در هر موردی باید با توجه به علت ایجاد ناتوانی اقدامات مناسبی انجام داد. بنابراین مهم‌ترین کار برای پیشگیری از معلولیت ابتدا شناخت انواع و عواملی است که سبب بروز ناتوانی‌ها و معلولیت‌ها می شوند. سپس باید به دنبال راه حل‌هایی‌ برای از بین بردن این عوامل بود.
الف: علل و انواع معلولیت
۱٫انواع معلولیت ها:

معلولیت گستره وسیعی از تفاوت‌ها را شامل می‌‌شود. تقسیم بندی‌های مختلفی‌ برای شناخت معلولیت‌ها در کتب و اسناد مختلف صورت گرفته است. مهم‌ترین این اسناد سری طبقه بندی‌های سازمان بهداشت جهانی‌ است. این اسناد با هدف طرح برنامه سیستماتیک برای سیستم‌های اطلاعاتی‌ سلامت و ایجاد زبان مشترک برای توصیف بهداشت و سلامت در کشور‌های گوناگون و امکان مقایسه داده‌های مختلف تدوین شده است. طبقه بندی بین المللی اختلال ناتوانی و معلولیت که در سال ۲۰۰۱ تصویب گردید شامل تمام جنبه های سلامت انسان و برخی‌ عناصر رفاهی  تحت عنوان حوزه‌های مرتبط با سلامت می‌‌شود. این طبقه بندی در بافت گسترده‌ای از مسائل مربوط به سلامت باقی‌ می‌‌ماند و شرایطی که مرتبط با سلامت نیست را پوشش نمی‌‌دهد. برای مثال، کسانی‌ که توسط عوامل اجتماعی یا اقتصادی مثل نژاد، دین و یا دیگر ویژگی‌‌های اجتماعی از انجام وظایف و مشارکت در محیط اجتماعی خود محدود می‌‌شوند را شامل نمی‌‌شود.
طبقه بندی مذکور اطلاعات را در ۲ بخش سازمان دهی‌ می‌‌کند. ۱.عملکرد و ناتوانی. ۲.عوامل متنی. که هر بخش شامل دو جز می‌‌شود. عوامل متنی شامل عوامل محیطی‌ و همچنین عوامل شخصی‌ می‌‌شود که به دلیل طیف وسیع و گوناگون مسائل شخصی‌، وارد حوزه آن نمی‌‌شود و تنها لیستی از عوامل محیطی‌ ارایه می‌‌دهد. این لیست عبارت است از: فرآورده های غذایی، دارو و فن آوری، محیط طبیعی و تغییرات ایجاد شده توسط انسان، حمایت و روابط اجتماعی، نگرش و فرهنگ، خدمات، مراکز بهداشتی درمانی، سیاست ها و قوانین.
بخش عملکرد و ناتوانی نیز متشکل از دو جز است؛ جز اول شامل طبقه بندی برای عملکرد و ساختار بدن که هر دو بر مبنای سیستم‌های بدن تهیه شده است. و جز دوم، فعالیت‌ها و مولفه‌های مشارکت که طیف کاملی از جنبه‌های کارکردی از هر دو دیدگاه فردی و اجتماعی را پوشش می‌‌دهد.
از آن جا که معلولیت برآیند عدم کارکرد یا هرگونه محدودیت یا فقدان و آسیب در سطوح ساختار آناتومیک و عملکرد فیزیولوژیک فعالیت‌های روزمره زندگی‌، مشارکت‌های اجتماعی است، لذا این عوامل در سند حاضر چنین بخش بندی شده اند.‌
ساختار تشریحی و عملکرد فیزیولوژیک بدن:
۱. ذهنی‌: شامل ساختار مغز، اعصاب مرکزی و اعصاب محیطی و کارکرد ذهنی، شناختی، اعصاب و روان نظیر سطح هوشیاری، جهت یابی، عملکرد هوشی، خواب، توجه، حافظه، هیجان و… می باشد. بیماری های مغز و اعصاب نظیر پارکینسون، سکته مغزی، ضایعه نخاعی، فلج مغزی، عقب ماندگی ذهنی در این دسته قرار می گیرند.
۲٫ حسی و درد: شامل ساختار تشریحی و عملکرد فیزیولوژیک سیستم بینایی، شنوایی، چشایی و همچنین حس درد می باشد. بیماری های چشم، گوش، گلو واختلالات حسی، آسیب بینایی، آسیب شنوایی، دردهای مزمن مقاوم به درمان در این دسته قرار می گیرند.
۳٫ آوایی و گفتاری: شامل ساختار تشریحی و عملکرد فیزیولوژیک تولید صدا و سخن گفتن می باشد. آسیب گفتار و کلام در این دسته قرار می گیرد.
۴٫ سیستم قلب، خون، تنفسی و ایمنی: شامل ساختار تشریحی و عملکرد فیزیولوژیک قلب و عروق، تنفس و سیستم ایمنی می باشد.
۵٫ سیستم گوارش و غدد درون ریز: شامل ساختار تشریحی و عملکرد فیزیولوژیک دستگاه گوارش، غدد متابولیک می باشد. امور مربوط به بلع، هضم و دفع و غدد درون ریز در این دسته قرار می گیرند.
۶٫ دستگاه تناسلی‌، ادراری و باروری: شامل ساختار تشریحی و عملکرد فیزیولوژیک کلیه، مجاری ادراری و دستگاه تناسلی می باشد. مسایلی از جمله دفع ادرار و بیماری های مزمن کلیوی و عملکردهای جنسی و زایمان در این دسته قرار می گیرند.
۷٫ سیستم حرکتی: شامل ساختار تشریحی و عملکرد فیزیولوژیک سیستم عضلانی اسکلتی می باشد. عملکرد‌های جنبشی و حرکتی‌ از جمله مفاصل، استخوان‌ها و رفلکس عضلات، دفورمیتی های مادر زادی و اختلالات ارتوپدیک در این دسته قرار می گیرند.
۸٫ سیستم پوست و ساختار‌های مرتبط: شامل ساختار تشریحی و عملکرد فیزیولوژیک پوست مو و ناخن می باشد. بیماری هایی چون جذام در این دسته قرار می گیرند.
فعالیت های روزمره:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱٫ یادگیری و دانش کاربردی )تکالیفی نظیر تماشا کردن، گوش کردن، حل مشکل)
۲٫ وظایف و نیاز های عمومی )انجام تکالیف منفرد و چندگانه نظیر صحبت کردن حین رانندگی(
۳٫ ارتباطات )فعالیت هایی نظیر صحبت کردن و محاوره، ارسال پیام کوتاه )
۴٫ تحرک) تکالیف مرتبط با حرکت نظیر حمل اشیاء، بلند کردن اجسام، راه رفتن، رانندگی و استفاده از وسایل حمل و نقل(

۵٫ مراقبت از خود) نظافت، لباس پوشیدن، غذا خوردن، حمام کردن (
۶٫ زندگی خانوادگی (خانه داری، غذا پختن، خرید کردن، مراقبت از دیگران )
۷٫ تعامل بین فردی و ارتباطات اجتماعی
۸٫ حیطه های اصلی زندگی (شامل سه محور: آموزش، معیشت و اقتصاد، کار و شغل)
۹٫ جامعه، زندگی اجتماعی و شهری (فعالیت های مذهبی، هنری، ورزشی، اوقات فراغت)
بنابراین اگر اختلال در ساختار و عملکرد اعضای بدن با محدودیت در فعالیت و مشارکت همراه شود فرد بر اساس تقسیم بندی ICF دارای کد معلولیت می‌‌شود که نشان دهنده ی نوع و شدت و چگونگی‌ ناتوانی او خواهد بود.
در یک جمع بندی کلی‌ اگر با توجه به نوع و ماهیت اختلال بخواهیم افراد دارای معلولیت را طبقه بندی کنیم شامل سه‌ دسته کلی‌ خواهند بود.
۱-۱. معلولان ذهنی‌ و روانی‌:
افرادی در حیطه معلولان ذهنی‌ و روانی‌ قرار می‌‌گیرند که به جهتی‌ مبتلا به نارسایی و یا تاخیر در رشد توان ذهنی‌ و مغزی شده باشند. این افراد ممکن است به دلایل مختلف ارثی و یا محیطی‌ مبتلا به ناتوانی ذهنی‌ و فکری شده باشند. در واقع کم توانی‌ ذهنی‌ توسعه تاخیری و یا ناقص ذهن است که به خصوص با اختلال در مهارت‌هایی‌ که در طول دوره رشد و نمو بروز می‌‌کنند و‌ به سطح کلی هوش مثل مهارت‌های شناختی‌، زبانی و توانایی‌های اجتماعی کمک می‌‌کنند، مشخص می‌‌شود. عقب ماندگی ذهنی‌ می‌‌تواند با یا بدون هرگونه اختلال جسمی‌ یا روانی‌ دیگر رخ دهد. با این حال افراد دارای اختلال ذهنی‌ ممکن است طیف وسیعی از معلولیت‌های جسمی‌ و حسی را تجربه کنند و در مقایسه با سایر افراد شیوع سایر معلولیت‌های روانی‌ در آن‌ها حداقل ۳ تا ۴ برابر بیشتر است. به علاوه آن‌ها در معرض خطر بیشتری برای سوء استفاده‌های جسمی‌ و جنسی‌ هستند. برای تشخیص قطعی عقب ماندگی ذهنی‌ باید کاهش در عملکرد عقلانی و در نتیجه کاهش توانایی انطباق با خواسته‌های محیط اجتماعی وجود داشته باشد. ضریب هوشی به عنوان یک راهنما ارایه شده است. ضریب هوشی یک مشخصه واحد نیست بلکه بر اساس ارزیابی‌های متعدد از مهارت‌های مختلف، یافته‌های بالینی، رفتار‌های انطباقی و تست های روانسنجی تعیین می‌‌شود. افراد دارای معلولیت ذهنی‌ ممکن است اختلال شدید در قسمتی‌ از بدن مانند زبان و یا مهارت‌های بالایی‌ در عرصه‌های دیگر را از خود نشان دهند. این مهارت‌ها می‌‌تواند بسیار گسترده باشد لذا دسته بندی افراد با معلولیت‌های ذهنی‌ را دچار مشکل می‌‌کند.
این افراد معمولا مشکلات متعددی را نیز پیش روی دارند. برای توصیف مناسب این مشکلات لازم است که از چندین طبقه بندی تشخیصی استفاده شود. لازم است درجه عقب ماندگی، وجود اختلالات جسمی‌ و روانی‌ مرتبط، و همچنین سایر شرایط دخیل در ایجاد معلولیت ذهنی ثبت شود. این عوامل را می‌‌توان در یک روش سیستماتیک و نظام مند وبا استفاده از سیستم چند منظوره به کار گرفت. در سندی که سازمان بهداشت جهانی‌ در سال ۱۹۹۶ برای عقب ماندگی ذهنی‌ منتشر کرد پنج سیستم به کار گرفته شده که بر اساس آن‌ها می‌‌توان ویژگی‌‌های فردی که دارای معلولیت ذهنی‌ و روانی‌ است را شناسایی کرد. این پنج سیستم عبارتند از: ۱٫ شدت عقب ماندگی و مشکلات رفتاری. ۲. شرایط پزشکی‌ مرتبط. این حوزه برای شرایط پزشکی‌ مرتبط است که آیا آنها مسبب عقب ماندگی ذهنی‌ در نظر گرفته می‌‌شوند یا خیر. و فهرستی از شرایط نظیر عفونت‌ها و بیماری‌های انگلی، بیماری‌های خونی و متابولیسم درونی‌ را شامل می‌‌شود.
۳. اختلالات روانی‌ مربوط. عوامل موثر بر تشخیص شامل مشکلات ارتباطی‌، و زبانی و وجود اختلالات اضافی مانند صرع و اختلالات حسی و اوتیسم هستند. برخی‌ موارد مانند صرع مستعد اختلال روانی‌ هستند. در هنگام تشخیص باید بیشتر به رفتار‌های مشاهده شده اهمیت داده و کمتر به توضیحات بیمار توجه شود. اگر بیمار دچار اختلال شناختی‌ یا ارتباطی‌ شدید باشد امکان تشخیص پزشکی‌ مانند اسکیزوفرنی یا افسردگی ممکن است نباشد.
۴. ارزیابی کلی‌ از ناتوانی ذهنی‌. این سیستم از برنامه ارزیابی معلولیت روانی سازمان‌ بهداشت جهانی‌ مشتق شده است و مطابق با اصول تعبیه شده در ICF تهیه‌ شده است.
۵. ناهنجاری‌های روانی‌ مرتبط. این سیستم به عوامل روانشناختی و اجتماعی موثر بر وضعیت سلامت و خدمات بهداشت و درمان می‌‌پردازد. باید برای ثبت عوامل روانی‌ و ناهنجاری که در بیماری‌ها، آسیب‌ها و یا علل خارجی‌ طبقه بندی نشده اند مورد استفاده قرار گیرد.
در سیستم تعیین شدت عقب ماندگی و مشکلات رفتاری، افراد دارای معلولیت ذهنی‌ در ۶ بخش مورد مطالعه قرار می‌‌گیرند.
۱. افراد دارای معلولیت ذهنی‌ خفیف: این افراد با تاخیر به مهارت‌های زبانی دست می‌‌یابند. اغلب استقلال کامل در مراقبت از خود (غذا خوردن، شستشو و غیره) دارند. ولی‌ نرخ رشد کند تر از حالت طبیعی‌ است. مشکلات اساسی‌ معمولا در مدرسه و کار دیده می‌‌شود. و ممکن است خواسته‌های مختلف در موقعیت‌های اجتماعی مانند ازدواج و سرپرستی فرزندان را نتوانند پاسخ بدهند. با این حال می‌‌توان آن‌ها را برای جبران مهارت‌های از دست رفته آموزش داد. اگر آزمون مناسب ضریب هوشی مورد استفاده قرار گیرد محدوده IQ آنها ۵۰ تا ۹۶ خواهد بود.
۲. افراد دارای معلولیت ذهنی‌ متوسط: در این گروه IQ معمولا در محدوده ۳۵ تا ۴۹ قرار دارد. سطح توسعه زبان در این گروه متفاوت است. برخی‌ می‌‌توانند در بخشی از مکالمات ساده شرکت کنند و برخی‌ توانایی کافی‌ جز برای برقراری ارتباط برای رفع نیاز‌های اساسی‌ خود ندارند. صرع، معلولیت‌های عصبی و جسمی‌ نیز در این مورد رایج است. اما اغلب آن‌ها قادر به راه رفتن بدون کمک هستند.
۳. افراد دارای معلولیت ذهنی‌ شدید: IQ در این گروه معمولا بین ۲۰ تا ۳۴ است. اغلب افراد در این گروه از اختلال حرکتی‌ مشخص و یا دیگر کمبود‌ها که نشان دهنده آسیب بالینی قابل توجه و یا مشکل اساسی‌ در سیستم عصبی مرکزی است، رنج می‌‌برند.
۴. افراد دارای معلولیت ذهنی‌ عمیق: ضریب هوشی این افراد کم تر از ۲۰ تخمین زده شده‌است. درک و استفاده از زبان محدود است و در بهترین حالت درک اولیه‌ از دستورات و درخواست‌های ساده وجود دارد. فرد ممکن است با نظارت و راهنمایی مناسب بخش کوچکی از وظایف را انجام دهد. معلولیت‌های شدید عصبی و یا دیگر معلولیت‌های جسمی‌ که بر حرکت تاثیر دارند همچنین اختلالات بینایی و شنوایی معمول است.
۵.سایر : گروه پنجم مشخص شده در این سند تنها زمانی‌ باید استفاده شود که ارزیابی از سطح عقب ماندگی فکری با استفاده از روش‌های معمول، با توجه به اختلالات حسی و جسمی‌ موجود در فرد سخت یا غیر ممکن باشد.
۶. این دسته شامل مواردی می‌‌شود که شواهدی از عقب ماندگی ذهنی‌ وجود دارد اما اطلاعات کافی‌ دردسترس نیست تا بتوان فرد را در یکی‌ از گروه‌های بالا قرار داد.
۲-۱٫ معلولان جسمی‌ و حسی:
به گروهی از معلولان اطلاق می‌‌شود که مبتلا به ضایعات نخاعی و اختلالات جسمی‌ و حسی شده باشند. مانند افرادی که دارای هرگونه نقص عضو، ضایعات نخی، ناهنجاری اسکلتی، اختلالات بیولوژیکی و متابولیسمی، اختلالات دیداری، شنیداری و یا گفتاری و غیره می‌‌باشند. بیماری‌هایی‌ نظیر آسم، دیابت، نفروز و نفریت (بیماری‌های کلیه‌)، کم خونی ، هموفیلی، سل، سرطان و ایدز نیز به دلیل داشتن نابهنجاری‌ها و اختلالات جسمی‌ در طبقه معلولان جسمی‌ قرار می‌‌گیرند.
۳-۱٫ معلولان اجتماعی:
معلولان اجتماعی اغلب شامل قشر طرد شده از جامعه مانند معتادان، بزهکاران، ولگردان، روسپیان، متکدیان، زندانی‌ها و غیره می‌‌باشند که به دلیل نداشتن شخصیت، جایگاه و روابط اجتماعی مانند دیگران، سرخورده شده و در انزوا به سر می‌‌برند. معلولان اجتماعی بر اثر مرور زمان اغلب به معلولیت‌های جسمی‌ و ذهنی‌ و روانی نیز مبتلا می‌‌شوند.
۲٫ علل معلولیت:
دو دلیل عمده برای پیدا کردن علت معلولیت‌ها وجود دارد. اول شناسایی علت‌های خاص برای درمان و بهبود شرایط و دوم شناسایی علت ناتوانی برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین معلولیت‌هایی‌ در نسل‌های آینده. هزاران دلیل برای وقوع اختلال وجود دارد. چندین عامل پزشکی‌، اجتماعی، فرهنگی‌ و محیطی‌ باید با هم ترکیب شوند تا معلولیت ایجاد شود. علل پزشکی‌ ریشه در سیستم بدنی فرد دارد. عوامل اجتماعی و فرهنگی‌ خارج از بدن فرد موجب معلولیت می‌‌شود. این عوامل نه تنها شامل علل محیطی‌ بیرونی می‌‌شود بلکه سبک زندگی‌ و رفتارهای فرد می‌‌تواند سبب ساز باشد. از آنجا که رابطه مستقیمی‌ بین معلولیت و شرایط اجتماعی فرهنگی‌ وجود ندارد به طور کلی‌ از آنها به عنوان عوامل خطر ساز یاد می‌‌شود.
با توجه به گزارشی که سازمان ملل منتشر نموده، در پاسخ‌های دریافت شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل از منابع دولتی و غیر دولتی، علل ناتوانی ذکر شده اغلب به شرح زیر است:
“وراثت، نقص مادرزادی، عدم مراقبت در دوران بارداری و هنگام زایمان به دلیل نبود اطلاعات و جهل، مسکن نامناسب، بلایای طبیعی‌، بی‌ سوادی و نبود اطلاعات در مورد خدمات بهداشتی در دسترس، بهداشت ضعیف، بیماری‌های مادرزادی، سوء تغذیه، تصادفات، حوادث و بیماری‌های مربوط به کار، حوادث ورزشی، بیماری‌های موسوم به بیماری “تمدن” ( بیماری‌های قلبی، عروقی، روانی‌، و اختلالات عصبی، استفاده از مواد شیمیایی خاص، تغییر رژیم غذایی‌ و شیوه زندگی‌ و غیره)، ازدواج‌های فامیلی، حوادث خانگی، بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های متابولیک ( دیابت، نارسایی کلیه‌ و غیره)، مواد مخدر، الکل، سیگار، فشار خون بالا، سنّ، فلج اطفال، سرخک و غیره. منابع غیر دولتی نیز بر عوامل مربوط به محیط زیست، آلودگی‌ هوا، آزمایش‌های علمی‌ انجام شده توسط مقامات رسمی‌ و دیگر تجاوزات به تمامیت جسمی‌ و روانی‌ فرد و همچنین‌ نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به طور کلی‌ تاکید خاصی‌ داشته اند.”
این عوامل در تمام مراحل زندگی‌، جنینی، نوزادی، کودکی، بزرگسالی و پیری می‌‌توانند فرد را تحت تاثیر قرار دهند. و در گروه‌های مختلف قابل دسته بندی هستند. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی‌ دو سوم تمام اختلالات و ناتوانی‌ها را می‌‌توان به صورت آسیب‌های قبل و هنگام تولد و آسیب‌های بعد از تولد طبقه بندی کرد. بنابراین علل معلولیت‌ها یا مادرزادی است و یا بعد از تولد عارض می‌‌شود.
آسیب‌های قبل و هنگام تولد به عواملی گفته می‌‌شوند که در دوران جنینی یا نوزادی باعث غیر طبیعی شدن نوزاد می‌‌گردند. این عوامل در هنگام بارداری، و یا مشکلات حین زایمان ویا در سنین اولیه‌ نوزادی رخ می‌‌دهند. در بسیاری از کشور‌های جهان به بیماری‌های دوران بارداری که از سوء تغذیه ناشی‌ می‌‌شوند به عنوان علت عمده ناتوانی در نوزادان اشاره شده است. نوزادانی‌ که مواد غذایی‌ کم ارزش و آب آلوده مصرف می‌‌کنند دچار اسهال شدید شده و در صورت زنده ماندن به کم خونی مزمن به علت کمبود آهن دچار می‌‌شوند که خود منجر به اختلالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *