دانلود پایان نامه

زمانی(۱۳۹۰) که تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال صورت گرفت نشان داد که در متغیرهای سن و جنس اختلاف معناداری در نمونه های مطالعه وجود نداشت. امتیاز کلی کیفیت زندگی ۵.۳ ± ۱۳.۴ بود. در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی، بیشترین امتیاز، مربوط به بعد سلامت جسمانی و کمترین

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کاتد.، شکل(۵-۲)، ۷۵، کاتد
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید