عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی، سلامت جسمانی، دانشجویان

زمانی(۱۳۹۰) که تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال صورت گرفت نشان داد که در متغیرهای سن و جنس اختلاف معناداری در نمونه های مطالعه وجود نداشت. امتیاز کلی کیفیت زندگی ۵.۳ ± ۱۳.۴ بود. در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی، بیشترین امتیاز، مربوط به بعد سلامت جسمانی و کمترین

حتما بخوانید :
منابع پایان نامه ارشد دربارهتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *