عمومی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، درمان دارویی، گروه کنترل

آزمون
۳.۷۰
۰.۹۴
۳.۶۰
۰.۹۶
پس آزمون
۷.۲۰
۰.۹۱
۴.۵۰
۱.۰۸
جدول شماره ۴-۲: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه افسردگی بک در درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی گروه کنترل و گروه آزمایش
متغیر
مرحله
گروه
آزمایش
کنترل
میانگین (M)
انحراف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *