دانلود پایان نامه

کردند.کرنز،گودین و ادوارز (۱۹۸۶)اثر هیپنوتیزم را بر اضطراب حالتی ورزشکاران دانشگاهی در طول اجرای تکلیف تعقیب سنج گردان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که گروه هیپنوتیزم در مقایسه با گروه کنترل سطح پایین‌تری از اضطراب را تجربه کردند ولی عملکرد دو گروه تفاوتی نداشت.
واسکوز در تحقیقی که روی بازیکنان بسکتبال انجام داد.نشان داد

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید