دانشجویی

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۸

 • .نجفی ابرند آبادی،علی حسین،پیشین. ↑

 

 • .آشوری،محمد،تقریرات درس جرم شناسی،کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ↑

 

 • .نجفی ابرندآبادی،علی حسین،پیشین. ↑

 

 • .ماده ۱۴ کنوانسیون وین. ↑

 

 • .ماده۱۵ کنوانسیون وین. ↑

 

 • .سلیمی،صادق،جنایات سازمان یافته فراملی،پیشین،ص ۱۲۹٫ ↑

 

 • .آشوری،محمد،۱۳۷۹،آیین دارسی کیفری،انتشارات سمت،جلد ۲،ص ۲۰۶-۲۰۵٫ ↑

 

 • .شمس ناتری،محمد ابراهیم،«اصل برائت و موارد عدول ازآن»،علوم جنایی:(مجموعه مقالات در تجلیل ازاستاد دکتر محمدآشوری)، پیشین،ص۲۹۱٫ ↑

 

 • .بند ۷ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند ۸ ماده ۳۱ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی. ↑

 

 • .بوریکان،ژاک،پیشین،ص ۳۲۹٫ ↑

 

 • .محقق داماد،سید مصطفی،۱۳۷۸،مباحثی از اصول فقه،دفتر سوم،مرکز نشرعلوم اسلامی،ص ۸۶٫ ↑

 

 • .بند ۱ ماده ۲۶ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند ۲ و۳ ماده ۲۶ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند ۴ ماده ۲۶ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .ماده ۳۷ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی. ↑

 

 • .ماده ۲۰ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و تبصره آن. ↑

 

 • .بند ۱ (الف) ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند ۳ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند ۴ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند ۱ (ب) ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند ۴ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .سلیمی،صادق،آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن، پیشین،ص ۳۹۵-۳۹۴٫ ↑

 

 • .بند ۳ ماده ۱۴ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .اردبیلی،‌محمد علی،«معاضدت قضایی واسترداد مجرمان»،علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر کاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)،‌پیشین،ص‌۳۰۵٫ ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 • .حسن زادی،‌علی،«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی»،مجله اقتصادی،‌ش ۱۱،ص ۳۸٫ ↑

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • ۲.Joseph Myers, loc.cit. ↑

 

 • .اردبیلی،محمد علی،معاضدت قضایی و استرداد مجرمان،پیشین،ص ۲۹۷٫ ↑

 

 • .ماده ۸ مصوبه مجلس درخصوص مبارزه با پولشویی. ↑

 

 • .بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون وین و بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون وین. ↑

 

 • .بند ۱۰ ماده ۷ کنوانسیون وین. ↑

 

 • .بند ۱۲ ماده ۷ کنوانسیون وین. ↑

 

 • .بند ۶و۷ ماده ۷ کنوانسیون وین. ↑

 

 • .بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .مدنی،سید جلال الدین،۱۳۷۸،آیین دادرسی کیفری،انتشارات پایدار،چاپ اول،ص ۲۰۸٫ ↑

 

 • .خالقی علی،۱۳۸۳،«انتقال محکومان: تحولی بزرگ درشناسایی اعتباراحکام کیفری خارجی در ایران»،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ش ۶۴،ص ۱۸-۱۷٫ ↑

 

 • .بند ۱۱ ماده ۱۸ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند ۱۲ ماده ۱۸ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند ۱۸ ماده ۱۸ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .گلدوزیان،ایرج،پیشین،ص ۱۲۶٫ ↑

 

 • .شهری،غلامرضا؛ستوده جهرمی،سروش،۱۳۷۳،نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور،جلد ۱،ص ۷۰۹،نظریه شماره ۱۰۳۰۴/۷- ۲۶/۹/۱۳۷۱٫ ↑

 

 • .آزمایش،علی،سال تحصیل ۱۳۸۲-۱۳۸۱،تقریرات درس حقوق جزای بین‌الملل،کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران. ↑

 

 • .بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون وین. ↑

 

 • .بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون وین. ↑

 

 • .بند ۵ ماده ۶ کنوانسیون وین. ↑

 

 • .بند ۷ ماده ۶ کنوانسیون وین. ↑

 

 • .جرم تلقی شدن عملی که برای آن تقاضای استرداد می‌شود، در هر دو کشور متقاضی و طرف تقاضای استرداد. ↑

 

 • .بند ۹ ماده ۱۶ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • ۲.Aut dedere aut judicare. ↑

 

 • .آخوندی،محمود،۱۳۷۷،آیین دادرسی کیفری،چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،جلد۲،چاپ پنجم،ص۳۱۶٫ ↑

 

 • .موضوع ماده ۱۹ کنوانسیون پالرمو. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *