دانلود پایان نامه

جاذب های در دسترس است ، در حالیکه هزینه بسیار کمتری را شامل می شود . مقادیر بهینه برای pH و دما ، به ترتیب ۴ و ۴۰ درجه سانتی گراد محاسبه شد [۴۲].
مطالعه سینتیک و ایزوترم حذف متیل اورانژ از فاضلاب با استفاده از کاتالیست اکسید مس
جذب متیل اورانژ روی کاتالیست اکسید از محلول آبدار توسط روش جذب سطحی در دمای ۳۰ تا ۶۰ درجه بررسی و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید