تصفیه پساب استفاده شود. ویژگی های جذب MO روی CuO شامل ظرفیت جذب،ایزوترم های جذب و سینتیک ارائه شد. با افزایش دما و غلظت MO ظرفیت جذب بالا رفت اما با افزایش مقدار جاذب کاهش یافت! بهترین ایزوترم جذب توسط لانگمویر به دست آمد و این نشان می دهد که جذب توسط انتقال مونولایه اتفاق می افتد. تناسب مدل شبه درجه اول و سینتیک درجه دوم و مدل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید