دانلود پایان نامه

(OH) ?+organic?intermediates?CO_2+H_2 O (3-13)

استفاده از فرآیند فوتوکاتالیستی ناهمگن شامل TiO2 نوید بخش فناوری نوینی برای حذف ترکیبات آلی است.گرچه مشکل عمده استفاده از چنین کاتالیستی بالا بودن درصدترکیب شدن زوج الکترون و حفره می باشد. بعلاوه این کاتالیست در ناحیه مرئی به علت بند گپ پهنش

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، دانشجویان، دانشگاه ایلام، تأمین مالی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید