انواع اکسیدهای فلزی که به طور گسترده به عنوان فوتوکاتالیست به خاطر خواص ویژه و منحصر به فرد آن استفاده می شود روی اکسید میباشد. ازجمله این خواص بند گپ مستقیم و پهن آن(ev 37/3 )، انرژی بستگی برانگیختگی زیاد (mev 60)، سرعت اشباع بسیار بالا، نیمه رسانایی، خواص پیزو و پیرو الکتریکی، زیست تخریب پذیری و نیز قابلیت ساخت ارزان و راحت آن

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان N1,N2، ترانس،، O1,O2، باشند(ساختار
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید