دانلود پایان نامه

(wasn’t)
working
I wasn’t working.
Je ne travaillais pas.
You
Were not (weren’t)
working
You weren’t working.
Tu ne travaillais pas.
He/She
Was not (wasn’t)
working
He/She wasn’t working.
Il/Elle ne travaillait pas.
We
Were not (weren’t)
working
We weren’t working.
Nous ne travaillions pas.
You
Were not

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کاتد،، (۵-۲)، (۵-۷)، (۵-۵)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید