دانلود پایان نامه

دارد.

شکل ۳-۵- دستگاه آزمونگر ساخته

۳-۴- روش اجرا
ابتدا از آزمودنیها خواسته شد قبل از اجرا، حرکات کششی و جنبشی را جهت گرم کردن مفاصل و عضلات کمربند شانهای انجام دهند. پس از آشنایی با روش اجرای پرتکل، آزمون به صورت ایستاده انجام شد در حالی که دست در وضعیت طبیعی بدون چرخش داخلی یا خارجی باشد و آرنج اکستنشن داده است. بازو در

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، of، Swales، current
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید