آزمودنی باش. ارتفاع دستگاه متناسب با قد آزمودنی تنظیم شد به صورتیکه مرکز مرکز دسته روی مرکز مفصل شانه سمت راست آنها قرار بگیرد و همین طور دسته دستگاه متناسب با طول دست آزمودنی (۱۰سانتیمتر بالاتر از مچ دست) تنظیم شد. سپس دست را در زاویه مورد نظر روی دسته دستگاه ثابت شد. هر دو دست در وضعیت طبیعی بدون چرخش بوند که دست چپ در کنار

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع نرملایز، قدامی:، دلتوئید، میدهد(جاب۱۹۸۳).
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید