همواره در زوایای مختلف در یک وضعیت ریلکس قرار داشت. از وضعیت استراحت وزنه معادل ۵% کل وزن بدن به فرد داده میشد و آزمودنی انقباض ایزومتریک را به مدت ۵ ثانیه نگه داشت. بعد از برداشتن وزنه دست دوباره در همان وضعیت، دست به حالت استراحت باز میگشت. این تست برای هر زاویه سه بار تکرار شد و متوسط ۳ ثانیه وسط کل انقباض، برای مقدار متوسط

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع وظیفه شناسی، سبک های مقابله، بهزیستی روانشناختی، سبک های مقابله ای
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید