دانلود پایان نامه

زاویای مورد نظر (صفرو۳۰ و ۶۰ و ۹۰ درجه در ۳ صفحه کتف، ساجیتال و فرونتال) قرار گرفت (شکل۳-۶). دست روی دسته دستگاه ثابت شده بود تا حرکت ایزومتریک از همان زاویه که شروع میشود در همان زاویه هم ثابت بماند و موقع استراحت در همان زاویه بدون حرکت باشد.
به منظور ثبت فعالیت الکترومایوگرافی ۷ عضله در نظر گرفته شد که این عضلات عبارتند از

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کلوین، ، ۳۰۳، ۹۳
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید