پروژه و پایان نامه سری ششم

مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور- قسمت ۲۲

محاسبه ی Z فیشر از طریق نرم افزار با تکیه بر فرمول زیر بوده است.فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری۱ – ۵ – مقدمه :در این فصل ابتدا هر یک از سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بدین صورت که خلاصه ای از یافته های توصیفی و استنباطی مطرح و با مقایسه آنها با یافته […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور- قسمت …

خودکارآمدی درک شده در میزان استقامت، جدیت و پشتکار فرد در نیل به اهداف مورد انتظار در برخورد با موانع، اثر می گذارد. افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می دهند و از منابع مختلف فردی و محیطی بازخوردهای مثبت می گیرند که آن بازخوردها به نوبه خود […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

دسته بندي علمی – پژوهشی : مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور- قسمت …

سطح عزت نفس پذیرفته شدگان در دانشگاه بیش از راه نیافتگان و سایر دانش آموزان است.سطح اضطراب پذیرفته شدگان در دانشگاه بیش از راه نیافتگان و سایر دانش آموزان است.پیامدهای تنش زای عصبی دانش آموزان در سالهای آخر کنکور، حتی در صورت قبولی در دانشگاه رفع نمی شود و سطح سلامت عمومی پذیرفته شدگان در […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

مقاله دانشگاهی – مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور- …

مردود ۱۲۷ ۷/۴۵ ۷/۴۵ ۷/۴۵ قبول ۱۵۱ ۳/۵۴ ۳/۵۴ ۱۰۰ کل ۲۷۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۵-۳- روش اجرابه منظور اجرای تحقیق و جهت هماهنگی و اخذ مجوز، پژوهشگر پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل، برای دسترسی به افرادی که در کنکور قبول نشده اند، ازمیان آموزشگاه های کنکور در شهر تهران به صورت […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

پژوهش – بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز ۱۳۹۲دانش …

ج- عزت نفس اجتماعی:عبارت است از احساسی که یک شخص در مورد خودش بعنوان یک دوست برای دیگران دارد. افراد می دانند که در صورت دستیابی به موفقیت، اجتماع امتیازاتی برای آنها قائل می‌شود که به طور معناداری بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد(اسلامی نسب، ۱۳۷۳، ۱۸۹). برخی خصوصیات افراد از بعد عزت نفس اجتماعی عبارتند […]