پروژه و پایان نامه سری ششم

مقاله علمی با منبع : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

۵ پایاب سد پاییز۱۳ زمستان ۱۷ بهار ۴۹ تابستان ۲۱ تجربیات طولانی و مشاهدات مستقیم نشان داده است که ذخایر برفی زیر ارتفاعات ۲۰۰۰ متری از سطح دریاهای آزاد به فاصله چند روز تصعید و تبخیر شده و بدون اینکه در جریان سطحی اثر گذارد از بین می‎رود، لذا ذخائر برفی مطمئنی برای پیش بینی […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

پژوهش – تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۶

با توجه به گستردگی پهنه‌ی مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره‌برداری را از عوامل و نهادهای تولید به‌ویژه عامل محدود کننده‌ی آب به‌دست آورد ضرورتی انکار ناپذیر است. گفتنی‌ست از الگوی کشت تعاریف بسیار موجود است که به نظر می‌رسد جامع‌ترین این تعاریف […]