پایان نامه - مقاله و پروژه

بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی۹۳- …

جدول ۴-۳-مقایسه ی نتایج روش پیشنهادی با روش CN و Jaccard چکیدهامروزه محبوبیت سایت های شبکه های اجتماعی در بین افراد غیر قابل انکار است، سایت هایی که امکانات زیادی را برای ارتباطات بین افراد در اختیار کاربران قرار می دهند. یکی از مشکلات اساسی در آنالیز این نوع شبکه ها پیش بینی ارتباطات جدید […]