پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

اختلاف ۲۰۰ میلیون مترمکعب ممکن است ناشی از خطای محاسبه و موجودی آب در مخزن و تبخیر و ضایعات دیگر در سد و فرعی های داخل دریاچه مخزن باشد.۳- حجم سالانه آب در مجموع رودهای پایاب (اندازه گیری شده)۷۵/۰ کیلومتر مکعب۴- حجم سالانه آب در پایاب سد(برآورد بر اساس اندازه گیری ها) ۱/۱ کیلومتر مکعب۵- […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

اهمیت مقادیر و تغییرات آن بخصوص در کشور ما ایران که در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد بر هیچکس پوشیده نیست بر اساس اطلس اقلیمی ایران در دوره ۱۹۹۰-۱۹۶۱ میلادی بیش از دو سوم وسعت کشور دارای میانگین سالانه بارش کمتر از ۳۰۰ میلی متر می باشد و لیکن هسته های پر […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۷

  حوزه‌های آبریز در کشور کشورما به ۶ حوزه‌ی آبریز به شرح ذیل تقسیم می‌شود: ۱) حوزه‌ی آبریز دریای مازندران با وسعت ۸/۱۰ درصد کل کشور و ۵/۱۹ درصد از کل منابع آب تجدید شونده کشور.۲) حوزه‌ی آبریز خلیج فارس و دریای عمان با وسعت ۲/۲۶ درصد از کل کشور و ۵۰ درصد کل منابع […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۵

رنگ و جوهر چاپ گوشت مصنوعی مصارف و اقتصاد فرآورده‌های سویامسأله اقتصاد صنعت سویا بسیار پیچیده است اما در مجموع سه بازار عمده برای دانه، روغن و کنجاله وجود دارد. روغن سویا یکی از اجزای اصلی بازار روغن خوراکی است و برای خوراک انسان به شکل‌های مختلف به‌ خصوص مارگارین و روغن جامد فراوری می‌شود […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر …

۳-۱- مقدمهانتخاب و تعیین روش تحقیق در مطالعات مربوط به علوم انسانی یکی از مراحل مهم در هر پژوهش به شمار می رود و پژوهشگر باید روش مورد نظر خود را گزینش نماید. بدیهی است آن چه در این میان مهم و شایان تأمل و دوراندیشی است، بستگی تنگاتنگ روش تحقیق با هدف ها، ماهیت […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

پژوهش – بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر …

تعداد سوالات آلفای کرونباخ تایید/رد ۱۹ ۰٫۸۹۳ تایید ۳-۵٫ جامعه و نمونه آماریانجام هر تحقیق عملی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت(جامعه) به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی در صدد بر میآیند که از طریق نمونه گیری، اطلاعات احتمالی را با استفاده […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۴۳

نرد یا نرد شیر یا نیو اردشیر بازیای بر روی تخته است که در میان ایرانیان، ترکیهایها و مردمان اروپای شرقی بیشتر بازی میشود، در این بازی طرفین مهرههای خود را بر اساس اعدادی که دو طرف طاس تعیین میکنند در جهت حرکت عقربههای ساعت یا خلاف آن حرکت میدهند و نهایتاً از تخته خارج […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه و …

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: در سال ۸۸ نیز با وجود تحریم ها سال جهش در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بود و بر همین اساس جذب سرمایه های خارجی بیش از سه میلیارد دلار بوده و رتبه ششم رشد ورودی سرمایه گذاری خارجی کشور با ۸۶ درصد رشد کسب کردیم.وی گفت: در سال ۸۹ نیز […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق – تراکم کاشت لوبیا- قسمت ۱۸

۳-با وجود افزایش تراکم کاشت از ۵به۱۲ بوته در واحد سطح عملکرد غلاف خشک تفاوت آماری معنی داری را در این دو تراکم کاشت نشان نداد.۴-بیشترین عملکرد دانه خشک لوبیا با استفاده از مالچ به دست آمد.۵-تیمار مالچ با تراکم کاشت۲۰بوته در متر مربع به عنوان بهترین تیمار مشخص گردید.۶-اثر متقابل تراکم کاشت × کاربرد […]