پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

خاک به دهن انداختن نووعی رسم عذر خواهی و طلب عفو.(شفیعی کدکنی،۱۳۸۵ :۲۱۰ ).خال بر جبین گذاشتنبر جبین نقش کن از خون دل من خالی تا بدانند که قربان تو کافر کیشم(۴ ، ۳۴۱ )برخی از حافظ‌ پژوهان خال بر جبین گذاشتن را کنایه به رسمی می‌دانند که در آن گوسفندی را که می‌خواستند برای […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت(۱، ۸۴ )وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی به جام رفت(۲ ، ۸۴ )گر فوت شد سحور چه نفصان صبوح هست از می کنند روزه گشا طالبان یار(۷ ، ۲۴۶ )در کتاب تاریخ بیهقی […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۳۷

( ۱ ، ۴۱۰ )خواجه این غزل را در مدح شاه شجاع سروده و از او تقاضای عفو دارد. زیرا در میان آل مظفر تنها شاه شجاع به حافظۀ خداداد و حفظ قرآن و آگاهی از رسوم شرع و حکمت شهرت دارد و او مفتی شرع بوده و شاعر با این کنایه و تعریض، شاه […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۳۴

۱ ـ نوروز عام : آغاز اعتدال بهاری ( برابری شب و روز ) و آغاز سال نو۲ ـ نوروز خاص: روز ششم فروردین با نام « روز خرداد »درمورد خاستگاه نوروز نظریات ایرانیان باستان از نوروز به عنوان «ناوا سرِدا» به معنی سال نو یاد می‌کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه دردوره‌های سغدیان و خوارزمشاهیان، نوروز را نوسارد و نوسارجی، […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۴

۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۳ چار به جای چهار ………………………………………………………………………….۱۰۵۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۴ شنفت به جای بشنود و شنید ……………………………………………………..۱۰۶۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۵ دواش به جای دوایش …………………………………………………………………..۱۰۶۴ـ ۱۰ استفاده از لهجۀ شیرازی …………………………………………………………………………..۱۰۷۴ـ ۱۱ضرب المثل ……………………………………………………………………………………………….۱۰۷۴ـ ۱۲ ـ ۱ باورها، اعتقادات رسوم و آیینها ……………………………………………………….۱۱۱۴ـ ۱۲ ـ ۲ آیین […]