پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل دانشگاهی – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

در بیت زیر به جمشید و فریدون دو شخصیت اسطورهای اشاره میکند. فریدون: ششمین شاه ایران که ۵۰۰ سال پادشاهی کرد، و از نژاد تهمورث بود. پدر فریدون به دست ضحاک کشته شد . فریدون به کمک کاوه ضحاک را در هم شکست و در کوه دماوند زندانی کرد و خود شاه شد . حافظ […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۱۲

(۱ ، ۱۶۴ )یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور(۱ ، ۲۵۵ )کیست که نقش حسرتها و گلهها و خاطرهها و آرزوهای خاموش خود را در این غزلها نیابد و از احساس وجود همدرد و غمگسار بزرگی چون حافظ احساس تسلّی نکند ؟(همان ):معاشران ز حریف […]