پایان نامه - مقاله و پروژه

بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی۹۳- …

جدول ۴-۳-مقایسه ی نتایج روش پیشنهادی با روش CN و Jaccard چکیدهامروزه محبوبیت سایت های شبکه های اجتماعی در بین افراد غیر قابل انکار است، سایت هایی که امکانات زیادی را برای ارتباطات بین افراد در اختیار کاربران قرار می دهند. یکی از مشکلات اساسی در آنالیز این نوع شبکه ها پیش بینی ارتباطات جدید […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۴

،سپس تقریب مارکوفی را اتخاذ میکنیم،(۴٫۲۰)رابطهی (۴٫۲۰) یعنی در نظر گرفتن تقریبی که متغیر دینامیکی فقط به زمان حال بستگی دارد. بر اساس فیزیکی فرض میشود که زمان همبستگی محیط با شاخص زمانی سامانه به طور تقریب یکسان باشد و از هرگونه تحولات قبل از این زمان همبستگی، صرف نظر میشود. این بیان به این […]