پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله دانشگاهی – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

هر که چون لاله کاسه گردان شد زین جفا رخ به خون بشوید باز(۴ ، ۲۶۲ )کاسه گرفتنساقی به صوت این غزلم کاسه میگرفت میگفتم این سرود و می ناب میزدم(۷ ، ۳۲۰ )معنی عادی و متبادر به ذهن در عبارت کاسه گرفتن معادل میگساری یا شراب در جام رفیقان ریختن است که البته این […]